Login

Klenberg, Liisa

KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan

Klenberg, Liisa - KUMMI 19. Självreglering och exekutiva färdigheter – Att stödja riktning, motivation och kapacitet i skolan, ebook

49,25€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-39-7786-3

I KUMMI-seriens 19e del presenterar vi en modell för hur stöd för självreglering och exekutiva färdigheter kan byggas upp. Fokus ligger särskilt på hur reglering av beteende och inlärning kan stödjas i skolan. Handboken ger ramar för hur stödåtgärder kan planeras, genomföras och följas upp på ett konsekvent och strukturerat sätt.

Bokens utgångspunkt är att självreglering är en färdighet som ständigt utvecklas i samspel med omgivningen. En lyckad självreglering uppstår då de krav som omgivningen ställer och de färdigheter en individ har möts och är tillräckligt samstämmiga. Stödformerna är i boken uppdelade i tre steg, där fokus å ena sidan ligger på att anpassa omgivningen för att stödja självregleringen och å andra sidan stödjer individens färdigheter:

1. Att stödja riktningen – vad förväntas av mig?

2. Att stödja motivationen – vad får jag för återkoppling?

3. Att stödja kapaciteten – vilka färdigheter behöver jag?

En avgörande fråga är hur de vuxna som finns runt barnet kan agera på ett sätt som stödjer utvecklingen av regleringsfärdigheter hos barn och unga, särskilt exekutiva färdigheter, stärka deras förmåga att fungera i föränderliga situationer och möjliggöra lyckad självreglering.

Boken riktar sig till alla som jobbar med barn och unga och som vill utveckla sin förståelse för hur självregleringsfärdigheter utvecklas och öka sin förmåga att bemöta och stödja självreglerings-svårigheter. Boken fäster särskild vikt vid skolkontextens krav och utmaningar gällande självreglering, vilket gör att den lämpar sig väl för skolans personal: lärare, speciallärare, handledare, kuratorer och psykologer.

Keywords: självreglering, stöd, exekutiva färdigheter, adhd

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Niilo Mäki Instituutti
Publication year
2019
Language
sv
Edition
1
Series
Kummi
Page amount
105 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-39-7786-3
Printed ISBN
978-951-39-7785-6

Similar titles