Login

Ahonen, Timo

Oppimisen vaikeudet

Ahonen, Timo - Oppimisen vaikeudet, ebook

40,95€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-39-7745-0

Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa?
Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan?
Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea?
Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyksiin?

Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tukimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa
työskenteleville.

Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Teos perustuu toisiaan täydentävään kasvatustieteen, ­erityispedagogiikan, neuro-, kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä ­genetiikan asiantuntemukseen.

Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen näkökulmista.

Keywords: Kehitys, Yksilöllisyys, Motivaatio, Tuki, Lukeminen, Kirjoittaminen, Matematiikka, Kielenkehitys, Tunnistaminen, Arviointi, Hahmotus, Tarkkaavuus, Toiminnanohjaus, Vuorovaikutus, Työrauha, Tunteet, Motoriikka, Päällekkäistyminen, Digitaalisuus, Ympäristö, Käyttäytyminen, Perinnöllisyys, Oppiminen, Vanhemmat, Opetus, Itsesäätely, Perustaidot, Kasvatus, Pedagogiikka, Ongelma, Erilaisuus, Ymmärtäminen, Tieto, Koti, Perustaidot, Tuottaminen, Varhaiskasvatus, Koulu, Lapsi, Oppija, Oppilas, Opettaja, Tutkimus, Asiantuntemus, Ryhmä, Erityisopetus, Minä, Psykologia, Työskentely, Sosiaalisuus

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Niilo Mäki Instituutti
Publication year
2019
Language
fi
Edition
1
Page amount
416 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-39-7745-0
Printed ISBN
978-951-39-7744-3

Similar titles