Login

Lindholm, Timo

Globaali kansantalous

Lindholm, Timo - Globaali kansantalous, ebook

41,10€

Ebook, ePUB with Adobe DRM
ISBN: 978-951-37-7056-3
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, joka esittelee taloustieteen teorian perusteet ja käsitteet sekä talouspolitiikan ja globaalin talouden ilmiöt.

Kirjassa käydään käytännönläheisesti läpi sitä, miten teknologinen kehitys, globalisoitunut maailmantalous ja toisaalta luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat yritysten toimintaan ja päätöksentekijöiden preferensseihin. Globaali kansantalous tutustuttaa lukijan talouden peruskäsitteisiin ja -ilmiöihin sekä niiden syy-seuraussuhteisiin.

Kirja antaa myös selkeän ja havainnollisen kuvan siitä, miten taloudellinen kehitys ja talouden muutokset koskettavat meitä kaikkia ja vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään; kuluttajana, opiskelijana, palkansaajana, sijoittajana ja yrittäjänä.

Kirja jakautuu kolmeen osioon: mikrotalouteen, makrotalouteen ja globaaliin talouteen. Käsiteltäviä asioita havainnollistetaan ja syvennetään esimerkkien ja kuvioiden avulla. Lukujen lopussa on tehtäviä. Kirja sisältää sanaston kansantalouden tärkeimmistä käsitteistä. Globaali kansantalous soveltuu oppimateriaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun.

Keywords: kansantalous, taloustiede, talous, kansainvälinen talous, talouspolitiikka, mikrotalous, makrotalous

Author(s)
 
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2019
Language
fi
Edition
1-2
Series
Business
Page amount
216 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-951-37-7056-3
Printed ISBN
978-951-37-6800-3

Samankaltaisia e-kirjoja