Login

Lämsä, Anna-Maija

Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Lämsä, Anna-Maija - Organisaatiokäyttäytymisen perusteet, ebook

DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Organisaatiokäyttäytymisen perusteet rakentaa kattavan kokonaiskuvan ihmisen käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kirja perustuu malliin, jossa on neljä tarkastelutasoa: yksilö, ryhmä, organisaatiorakenne ja -prosessit sekä ihmisten johtaminen. Kirja sisältää tutkimustietoa, käytännön esimerkkejä, asiantuntijahaastatteluita ja kokoavia harjoitustehtäviä.

Kirja on tarkoitettu korkea-asteen oppikirjaksi organisaatiokäyttäytymisen, työyhteisöasioiden, työ- ja organisaatiopsykologian, esimiestaitojen ja henkilöstöjohtamisen opintoihin. Kirja soveltuu erinomaisesti myös työelämän henkilöstö- ja täydennyskoulutukseen.

Keywords: organisaatio, johtaminen, työyhteisö, organisaatiokäyttäytyminen, organisaatiopsykologia, organisaatiot, organisaatiokulttuuri, työtyytyväisyys, työelämä

Author(s)
 
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2013
Language
fi
Edition
6
Series
Business
Page amount
264 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-37-6992-5
Printed ISBN
978-951-37-4081-1

Similar titles