Login

Viitala, Riitta

Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä

Viitala, Riitta - Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, ebook

DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

You can also buy smaller portions of this book
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstöjohtaminen työnä ja johtamisen alueena. Luvut 1, 7, 8, 9 ja 10
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja muodostaminen. Luvut 2 - 3
Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstön suorituskyvyn perusta. Luvut 4 - 6

Henkilöstöjohtaminen - Strateginen kilpailutekijä esittelee laajasti henkilöstöjohtamisen kenttää. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa henkilöstöjohtamisen strategisuus, tavoitteet ja toteutustavat eri osa-alueilla, henkilöstöammattilaisten ja esimiesten rooli sekä vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Kutakin osa-aluetta käsitellään edeten peruskäsitteistä muuttuvan toimintaympäristön ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Alan tutkimukseen tutustutaan tutkimusesimerkkien kautta. Teos sopii perusoppikirjaksi yliopistoihin, korkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen sekä tiedon syventämiseen johtajille, esimiehille sekä henkilöstötyön nykyisille ja tuleville ammattilaisille.

Keywords: henkilöstö, johtaminen, työntekijä, strategia, suoriutumisen johtaminen, palkitseminen, osaaminen, työhyvinvointi, esimies, työlainsäädäntö, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöhallinto, henkilöstöpolitiikka, henkilöstösuunnittelu, johtajuus, yrityskulttuuri, organisaatiot, työmotivaatio, kehittäminen, henkilöstökoulutus, perehdyttäminen, rekrytointi, henkilöstöhankinta, palkkapolitiikka, työyhteisöt, henkilöstötilinpäätös, työskentely ulkomailla, sähkökirjat, hyvinvointi

Author(s)
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2014
Language
fi
Edition
4
Series
Business
Page amount
301 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
978-951-37-6411-1
Printed ISBN
978-951-37-6358-9

Similar titles