Login

Karjaluoto, Heikki

Digitaalinen markkinointiviestintä – esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin

Karjaluoto, Heikki - Digitaalinen markkinointiviestintä – esimerkkejä parhaista käytännöistä yritys- ja kuluttajamarkkinointiin, ebook

19,90€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 978-951-0-39116-7

Miten digitaalisen markkinointiviestinnän avulla säästetään kustannuksia, lisätään myyntiä ja kasvatetaan markkinaosuutta?

Digitaalinen markkinointiviestintä -kirja kertoo, miten asiakkaat pidetään aktiivisina, myynti kasvaa ja kustannukset laskevat. Kirjassa perehdytään laajoihin asiakastutkimuksiin tukeutuen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden odotuksiin toimivasta digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Kirja tarjoaa esimerkkejä ja käytäntöjä uusien viestintäkeinojen hyödyntämisestä ja valottaa esimerkiksi internetin ja mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia osana organisaation kokonaisviestintää.

Kirja on suunnattu erityisesti liikkeenjohtajille, markkinointipäättäjille ja liike-elämän asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää tietojaan markkinointiviestinnästä ja sen merkityksestä organisaatioiden liiketoiminnassa. Kirja soveltuu myös yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

Keywords: markkinointiviestintä, markkinointi, viestintä, digitaalitekniikka, verkkoviestintä, media, uusmedia, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Docendo
Publication year
2010
Language
fi
Edition
1
Page amount
224 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
978-951-0-39116-7
Printed ISBN
978-951-0-36091-0

Similar titles