Login

Heimala, Heli

Sähköinen asiointi hallinnossa

Heimala, Heli - Sähköinen asiointi hallinnossa, ebook

10,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 952-5391-14-0
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Sähköinen asiointi hallinnossa" -tutkielma on selvitys Suomen sähköisen viranomaisasioinnin nykytilasta kansalaisen näkökulmasta. Asiakirjassa on selvitetty sähköiseen asiointiin vaikuttavia taustoja, käytössä olevia menetelmiä ja suomalaisen tietoyhteiskunnan tilaa. Siinä on myös esitelty valtion ja kuntien tarjoamia sähköisiä asiointipalveluita. Kokonaisuutena työ on kattava selvitys aihealueesta.

Tutkielman taustateorian lähteinä ovat olleet alan kirjallisuus, lehdet, tutkimukset ja Internet. Selvityksissä menetelmänä on ollut tapaustutkimus. Aineistoa on kerätty haastatteluilla, kyselyillä ja havainnoinnilla ja lisäksi on tutkittu aiheisiin liittyviä dokumentteja ja kirjallisuutta.

Sähköisen asioinnin kehitykseen vaikuttavat olennaisesti runsas lainsäädäntö sekä poliittinen päätöksenteko. Toiminnan yleistyminen asettaa suuria tietoteknisiä vaatimuksia ja haasteita niin kansalaiselle kuin valtion ja kunnan viranomaisillekin. Lisäksi se edellyttää kaikilta uudenlaisen toimintatavan ja ajatusmallin omaksumista.

Henkilön sähköinen tunnistaminen ja sähköinen henkilökortti ovat osa sähköistä asiointia. Sähköinen henkilökortti ei ole yleistynyt toivottavalla tavalla ja nyt sille etsitäänkin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Henkilön sähköiseen tunnistamiseen liittyvää problematiikkaa ei ole kokonaisuudessaan vielä ratkaistu tyydyttävällä ja sähköisen asioinnin yleistymistä tukevalla tavalla.

Hallinnossa on tarjolla jo jonkin verran sähköisiä asiointipalveluita. Palveluita on luvassa lisää tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa. Niiden kehitystä ovat ohjanneet enemmän hallinnon resurssit ja tarpeet kuin kansalaisen näkökulma ja toiveet. Koulutukseen, saavutettavuuteen ja tiedottamiseen ei ole panostettu riittävästi ja siksi palveluiden käyttö ei ole vielä kovin yleistä.

Kuntien rooli on merkittävä sähköisessä asioinnissa ja kaikilla kunnilla onkin joitain sähköisiä asiointipalveluita verkossa. Käyttöliittymien käytettävyys ja palveluiden saavutettavuus eivät kuitenkaan vielä ole riittävän hyviä. Yksi suurimpia ongelmia on riittävän opastuksen puuttuminen. Lisäksi julkisia asiakaspäätteitä tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän, jotta kaikilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin.

Keywords: sähköinen asiointi, viranomaisasiointi, tietoyhteiskunta, sähköiset palvelut, kunnalliset palvelut, julkiset palvelut, sähköinen henkilökortti, sähköinen tunnistaminen, sähköinen allekirjoitus

Author(s)
 
Publisher
Helia ammattikorkeakoulu
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
144 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
952-5391-14-0

Similar titles