Login

Frände, Dan

Allmän straffrätt

Frände, Dan - Allmän straffrätt, ebook

26,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 952-10-2023-7
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboard5 excerpts with an additional excerpt accrued every two days, capped at 5 excerpts

Boken innehåller en genomgång av de nya finska reglerna om straffrättens allmänna läror, som trädde i kraft 1.1.2004. Detta betyder i första hand de allmänna förutsättningarna för att ett brott skall anses föreligga (brottsförutsättningarna). Till dessa hör bl.a. kausalitet, fara, gärningsculpa, nödvärn, otillräknelighet och villfarelse. Ytterligare innehåller Allmän straffrätt en redogörelse för reglerna om konfiskation och om straffrättsliga påföljder. I påföljdskapitlet tas bl.a. upp strafflatituderna för gemensamt straff, villkorligt straff, ungdomsstraff, böter och konfiskation. Rättsutvecklingen har följts fram till utgången av december 2003. Dan Frände är professor i straff- och processrätt vid Helsingfors universitet.
OBS!
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa. Leikepöydälle kopiointi 5 valintaa/viikko.

Keywords: straffrätt

Author(s)
Publisher
Helsingin yliopisto/ oikeustieteellinen tiedekunta
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
480 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
952-10-2023-7

Similar titles