Login

Ijäs, Lasse

Laatua projektien hallintaan ISO 10006

Ijäs, Lasse - Laatua projektien hallintaan ISO 10006, ebook

0,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9519499741
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Also available in English
Quality in Project Management - ISO 10006

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla painettuna ja e-kirjana sekä suomeksi että englanniksi.

ISO 10006 -standardi, kuten tämä kirjakin, opastaa projektien laadun hallintaan ja täydentää ISO 9000 -standardeissa annettuja opastuksia.

Tämä kirja hahmottelee laadunhallinnan periaatteet ja käytännöt, joilla on vaikutusta projektien laatutavoitteiden saavuttamiseen.

"Kirja innostaa ja antaa virikkeitä sekä sopii hyvin itsearvioinnin välineeksi projektitoimintaa harrastaville yrityksille koosta riippumatta. Kirjoittajien kokemus ja asiantuntemus näkyvät kirjan sisällön selkeytenä. Oleellinen on tiivistetty hienosti." Pirjo Janhunen, Honeywel.

Lisätietoja:

Kirjaesittely.pdf

Kirja-arvioita.pdf

Arviointilomake.xls

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, iso 10006, organisaation johtaminen, projektijohtaminen, projektisuunnitelma, projektiorganisaatio, riskien hallinta, johdon vastuu, resurssien hallinta, resurssihallinta, mittaus, mittausjärjestelmä, sertifiointi, ostotoiminta, asiakastyytyväisyys, itsearviointi, laadunhallinta, laatujärjestelmä, toimintajärjestelmä, laatujohtaminen, prosessijohtaminen, tuotekehitys, palvelujen kehittäminen, resurssijohtaminen, johtamisjärjestelmä, tuotteet, palvelut, asiakassuhteet, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, asiakastarpeet, kilpailukyky, mittaaminen, laatupolitiikka, laatusuunnitelma, johdon katselmus, tuotekehitys, tuotesuunnittelu, auditointi, sisäinen auditointi, jatkuva parantaminen, kelpuuttaminen, tuotevaatimukset, kilpailukyky

Author(s)
 
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2004
Language
fi
Edition
1
Series
Johtamisstandardit
Page amount
153 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9519499741
Printed ISBN
9519499717

Similar titles