Login

Ylipartanen, Arto

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, ebook

35,50€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-885-190-5

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien esittämiä tavallisimpia sekä joukko kasvavaa merkitystä saaneita kysymyksiä. Kirja käsittelee erityisesti sitä, miten tietosuojariskejä voidaan ennakoivalla toiminnalla supistaa ja rekisterinpitäjän, potilaan ja sivullisen oikeuksia touteuttaa.

Kirjan keskeistä sisältöä ovat

 • potilasrekisteritietoja käsittelyä ohjaavat säännökset

 • tietojen salassapito ja suojaaminen

 • salassapidettävien tietojen luovuttaminen

 • potilaan oikeudet potilasrekisteritietojen käsittelyssä

 • rikollisoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu
 • Kirja on tarkoitettu erityisesti potilasasiamiehille ja potilasrekisteritietojen käsittelyyn osallistuville sekä kaikille potilaan asemasta ja oikeuksista kiinnostuneille.

  Kirjoittaja OTK Arto Ylipartanen työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana. Hän on kouluttanut potilasasiamiehiä ja terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä useita vuosia.

  Keywords: tietosuoja, terveydenhuolto, henkilörekisterit, lainsäädäntö, potilaat, oikeusturva

  Author(s)
  Publisher
  Art House Oy
  Publication year
  2001
  Language
  fi
  Edition
  1
  Page amount
  330 pages
  Categories
  Upbringing, Education
   
  Society
  Format
  Ebook
  eISBN (PDF)
  951-885-190-5

  Similar titles