Login

Erkkilä, Kaija Katariina

M & A 1.0 Yritysten yhdistämisen työkirja. Integration workbook

Erkkilä, Kaija Katariina - M & A 1.0 Yritysten yhdistämisen työkirja. Integration workbook, ebook

42,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-817-893-3
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 3 hours, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 3 hours, capped at 10 excerpts

Yrityskauppoja tehdään yhä enemmän. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että 50 - 60 prosentissa yrityskaupoista ei ole saavutettu niille asetettuja tavoitteita. Yritysten johdolle ja asiantuntijoille laaditun M & A 1.0 Työkirjan tavoitteena on helpottaa yrityskaupoissa onnistumista. Yritysten yhdistämisvaihe on haasteellinen ja sen merkitys yrityskaupan tavoitteiden saavuttamisessa on ratkaiseva. Kirjan taustalla olevassa Merger & Acquisition Integration -hankkeessa havaittiin, että tähän asti aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa on vain case-kuvauksia, mutta yleispätevää mallia ei ole. Yritykset myös toimivat yhdistämisissä tilannekohtaisesti. Yritysten johdon ja asiantuntijoiden avuksi laadittiin ainutlaatuinen suomen- ja englanninkielinen työkirja, joka helpottaa integroinnin suunnittelua ja toteutusta. Se toimii myös neutraalina työkaluna yhdistämisen kaikille osapuolille ja auttaa dokumentoimaan koko yhdistämishankkeen. Työkirjan tavoitteena on helpottaa integroinnin suunnittelua ja toteutusta. Sen pääantia ovat tarkistuslistat sekä yrityskaupasta vastuulliselle johdolle että integroitavien toimintojen vastuuhenkilöille. Työkirja koostuu kahdesta osasta: malleista ja tarkistuslistoista. Mallit antavat kokonaiskuvan ja kertaavat yrityskauppoihin ja muutoksen toteuttamiseen liittyvät teoriat. Tarkistuslistoissa tuodaan esille ne monet kysymykset ja yksityiskohdat, joista integraatiotyö koostuu. Tarkistuslistat kattavat sekä integraatiosta vastuullisen johdon että eri toimintojen tehtävät. Työkirja muistuttaa mieleen, mitä asioita tulee hoitaa. Työkirja ei anna valmiita neuvoja, mutta se auttaa valitsemaan, mitä pitää tai kannattaa tehdä. Ratkaisut ja valinnat jokainen työkirjan käyttäjä luo oman ammattitaitonsa, kokemuksensa ja kunkin tilanteen mukaan.
The integration phase is always a challenge, whether it is about obtaining a new unit by acquisition, a merger, reorganizing different departments or units of a company or building up an in-depth partnership. Several studies show that the financial expectations are not met in up to 50 - 60% of mergers. The goal of the M & A 1.0 Integration workbook is to facilitate success in the integration.
The M & A Integration workbook is designed to ease the work of business management and specialists in the planning and implementation of integration. It helps keep in mind the numerous issues that have to be taken into account. The project behind the book revealed that there are many case studies about mergers and acquisitions but no general model was found either in literature or in real life.
The workbook consists of two main parts: models and theories involved in M & A deals and change implementation and checklists consisting of questions and details to be confronted in the integration. The lists are divided in to three main groups: management in charge, overall process, integration process management and function specific items. The checklists can also be used as a neutral platform for both parties of the merger. The workbook reminds the reader WHAT needs to be done during the integration process. However, it is the reader who decides HOW things are done in every specific situation.
HUOM!
Tulostus rajoitettu 10s./vrk
Leikepöydälle kopiointi 10 otosta/vrk.
Printing regulated to 10 pages/day.
Copying to clipboard regulated to 10 samples/day.

Keywords: Fuusiot, integraatio, johtaminen, muutos, muutosjohtaminen, organisaatiot, yhdistäminen, yritykset, yritysjärjestelyt, yrityskaupat, fuusiot, yhdistyminen, suunnittelu, toteutus, mittaus, seuranta, toimintamallit, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year
2005
Language
fi, en
Edition
1
Page amount
251 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-817-893-3

Similar titles