Login

Haahtela, Tero

Ulkoistaminen innovaatiotoiminnassa - arvomalli päätöksenteon tukena

Haahtela, Tero - Ulkoistaminen innovaatiotoiminnassa - arvomalli päätöksenteon tukena, ebook

Not available

Ulkoistaminen osana innovaatiotoimintaa voi muuttaa yrityksen toimintatapaa perusteellisesti. Ulkoistamisen vaikutukset on pystyttävä mallintamaan sekä omassa että verkoston toiminnassa. Kirjassa esitettävä arvomalli on strateginen lähestymistapa, jolla ulkoistamisen riskit ja mahdollisuudet pyritään arvioimaan. Osana arvomallia ovat taloudelliset laskelmat, joissa ulkoistamiseen liittyvät epävarmuudet mallinnetaan ja arvotetaan. Operatiivisen toiminnan tueksi esitetään voitonjakojärjestelyjä, joissa huomioidaan verkoston osapuolten erilaisuus riskinotossa ja investoinneissa. Kirja tarjoaa selkeän arvomallin lisäksi perusmallit ja kaavat liiketoimintamallien taloudelliseen kuvaamiseen. Case-kuvaukset ja esimerkit havainnollistavat arvomallin soveltamista. Kirjaan kuuluu elektroninen liite, jossa on havainnollistettu arvoperusteista ja riskipainotettua kustannusperusteista arvonjakoa. Ensiksi on esitetty kummankin osapuolen yksinkertaistetut projektikohtaiset tulo- ja menolaskelmat. Sen jälkeen on esitetty näihin lukuarvoihin liittyvä epävarmuus. Lopuksi on havainnollistettu, kuinka näiden tietojen pohjalta voidaan laskea osapuolille jaettava hyöty arvoperusteisesti ja riskipainotettujen kustannusten mukaan.
Lataa myös kirjan liitetiedosto Voitonjakoesimerkki.xls.
HUOM!
Tulostus rajoitettu 10s./vrk.
Leikepöydälle kopiointi 10 otosta/vrk.

Keywords: innovaatiot, ulkoistaminen

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year
2004
Language
fi
Edition
1
Page amount
129 pages
Category
Economy
Format
Ebook
Printed ISBN
951-817-868-2

Similar titles