Login

Helin, Jukka

Maatilayrityksen bioenergian tuotanto

Helin, Jukka  - Maatilayrityksen bioenergian tuotanto, ebook

13,30€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-808-139-5

Bioenergian tuotanto avaa uusia mahdollisuuksia maatilalle öljyn hinnan jatkaessa nousuaan. Metsästä tai pellolta saatavalla energialla voi tyydyttää tilan omaa energiantarvetta tai tehdä siitä liiketoimintaa. Maatilalla energiaan kuluu keskimäärin 10 000 euroa vuodessa, joten energian kulutus on merkittävä tuotantokustannus. Bioenergia-ala avaa myös uusia työmahdollisuuksia: sopimusviljely, urakointi, jatkojalostus ja lämpöyrittäjyys voivat tulevaisuudessa olla merkittäviä tulonlähteitä. Maatilayrityksen bioenergian tuotanto -opas on monipuolinen tietopaketti maatilayrittäjälle, joka harkitsee bioenergian hyödyntämistä omalla tilalla tai energiayrittäjyyttä. Maatilayrityksen bioenergian tuotanto -oppaassa esitellään tärkeimpien peltobioenergiakasvien ja energiapuun tuotantomenetelmät sekä käsitellään sadon käyttöä energiaksi. Taloudellista kannattavuutta tarkastellaan niin tuotannon kuin investointienkin kannalta. Kirjaan on koottu perustiedot biodieselin, etanolin ja biokaasun käyttöominaisuuksista ja valmistuksesta. Eläinten lantaa ja muita biojätteitä käsittelevien maatilakohtaisten biokaasulaitosten toimintaa esitellään myös kirjassa. Keskeistä sisältöä on lisäksi bioenergian käyttö lämmityksessä ja lämpöyrittäjyys toimintamuotona. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä bioenergiaa hyödyntäviltä maatilayrityksiltä.

Huom. Kirjan tulostaminen sekä leikepöydälle kopioiminen on estetty.

Keywords: bioenergia, maatila, tuotanto, bioenergiayrittäjyys, metsäbioenergia, energiapuu, metsähake, pilke, peltobioenergia, ruokohelpi, viljan olki, viljan jyvät, energiapaju, biopolttoaine, biodiesel, etanoli, biokaasu, lämmöntuotanto, lämpöyrittäjyys

Editor
 
 
 
Publisher
ProAgria Keskusten Liitto
Publication year
2006
Language
fi
Edition
1
Page amount
96 pages
Categories
Technology, Energy, Traffic
 
Gardening, Agriculture, Forestry
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-808-139-5

Similar titles