Login

Saarinen, Jorma

Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät

Saarinen, Jorma - Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-784-218-X

Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa ja etäopetuksen pedagogiset menetelmät
Jorma Saarinen

Etäopetuksen ja etäopiskelun mahdollisuudet ovat teknisen kehityksen myötä lisääntyneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi. Samalla ovat entistä voimakkaampina nousseet esiin kysymykset, millaiset opetus- ja opiskelumenetelmät ovat oppimisen kannalta tehokkaita. Näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä tutkimuksen avulla.

Tutkimus osoittaa etäopiskelun olevan tehokas tapa erityisesti työn ohessa tapahtuvan opiskelun ja ammatissa kehittymisen tukena. Se edellyttää kuitenkin opiskeluun liittyvien itsesäätelymekanismien tuntemusta ja opiskelijan motivoitumista. Koulutuksen järjestäjän tulee luoda opiskelulle motivaatiota ylläpitävät puitteet, joissa korostuu erityisesti etäopiskeluryhmän tutorin rooli opintojen ja sosiokonstruktivistisesti toimivien pienryhmien toiminnan ohjaajana.
Teos on suunnattu kaikille avoimissa oppimisympäristöissä tapahtuvan koulutuksen kehittäjille ja asiantuntijoille. Teoksen ensimmäisen osan muodostaa tutkimuksen perusteella laadittu väitöskirja. Toisessa osassa kuvataan suomalaisia opetushallinnon tukemia etäopetushankkeita, niiden tavoitteita ja vastuuhenkilöiden arvioita hankkeiden tuloksista. Tämän lisäksi tarkastellaan videoetäopetuksen hyviä käytänteitä eri toimijaosapuolten näkökulmasta.

Tutustu myös muihin HAMKin julkaisuihin osoitteessa www.hamk.fi/julkaisut.

Keywords: etäopetus, etäopiskelu, videoetäopetus, etäopetuksen toteutuksen arviointi, etäopetus pedagogisena prosessina, etäopiskelu ammatillisen kehittymisen tukena

Author(s)
Publisher
Hämeen ammattikorkeakoulu
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
395 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-784-218-X

Similar titles