Login

Ruusuvuori, Johanna

Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Ruusuvuori, Johanna - Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, ebook

26,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789517685016

Monitieteinen oppikirja tarjoaa perustietoa haastattelutilanteen rakentumisesta, erilaisista haastatteluista sekä menetelmän historiasta. Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haastatteluvuorovaikutus muodostuu haastateltaessa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi johtavassa asemassa olevia, lapsia, eri kulttuureista tulevia ja puheongelmaisia. Teoksessa näytetään myös, miten haastattelijan ja haastateltavien välinen suhde ja siihen kohdistuvat oletukset ohjaavat tiedon tuottamista. Tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa osallistujien välinen läheisyys ja etäisyys, oikeus tietoon sekä yhteisyyden ja erojen rakentaminen. Autenttisista haastattelutilanteista kerätyt esimerkit havainnollistavat tilanteiden monimuotoisuutta ja näyttävät mahdollisia toimintatapoja hankalissakin tilanteissa.

Kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelumenetelmää omissa tutkimuksissaan. Kirjaa voivat hyödyntää eri tieteenalojen perus- ja jatko-opiskelijat, tutkijat ja opettajat sekä ammattiryhmät, jotka tarvitsevat työssään haastattelutaitoja.

Kirjoittajat: Tarja Aaltonen, Marja Alastalo, Maarit Alasuutari, Matti Hyvärinen, Kirsi Lumme-Sandt, Varpu Löyttyniemi, Susan Meriläinen, Pirkko Nuolijärvi, Anna Rastas, Johanna Ruusuvuori, Janne Tienari, Liisa Tiittula, Eero Vaara ja Anu Valtonen.

Keywords: haastattelututkimus, haastattelut, vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2005
Language
fi
Edition
2
Page amount
310 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789517685016
Printed ISBN
951-768-290-9

Similar titles