Login

Illman, Ruth

Gränser och gränsöverskridanden

Illman, Ruth - Gränser och gränsöverskridanden, ebook

21,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-765-186-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Gränser och gränsöverskridanden
Skildrade erfarenheter av kulturella möten i internationellt projektarbete

Kulturella möten är möten mellan människor.
Mångkulturella sammanhang kan därför inte
bemötas som statiska och förutsägbara lagbundenheter:
mellanmänskliga relationer fångas inte i
stereotypier och klichéer om hur en kategori
människor skiljer sig från en annan. Istället behövs
ett perspektiv som respekterar människan och
kulturen som mångfasetterade fenomen och skapar
utrymme för förståelse, tolkning och reflektion.
Med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv
på kulturmötesproblematiken analyseras i denna
bok hur studerande som praktiserat vid internationella,
mångkulturella och mångreligiösa, industriella
byggprojekt skildrar sina erfarenheter av
kulturella möten. Vem är för dem den andre? Hur
drar de i sina tolkningar upp gränserna mellan “vi”
och “de”, mellan likt och olikt, mellan fränder och
främlingar? Analysen stöder sig främst på religionsfilosofiska
resonemang om ansvar, etik och
dialog, men också på psykologiskt inspirerade
resonemang kring mötets symboliska aspekter,
framförallt stereotypier.

Keywords: Mångkultur, arbetsmiljö, religionsfilosofi, etik, stereotyper, psykologi, mänskliga relationer, monikulttuurisuus, työympäristö

Author(s)
Publisher
Åbo Akademis förlag
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
285 pages
Categories
Geography, Travel
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-765-186-4

Similar titles