Login

Schauman, Barbro

Från Venus och från Mars

Schauman, Barbro - Från Venus och från Mars , ebook

23,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-765-135-X
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Från Venus och från Mars - Om jämställdhet som organisatorisk fars

De flesta organisationer sysselsätter individer av mer än ett kön. Trots detta ses kön som begrepp som någonting irrelevant i organisationers verksamhet. Likväl är kön som kategori ständigt närvarande i den organisatoriska vardagen och påverkar de flesta processer där människor är inblandade.

Med hjälp av nyinstitutionell teori och teorier om kön och med ett social-konstruktionistiskt perspektiv beskriver denna avhandling hur kön konstrueras i organisationer. Undersökningen baseras på intervjuer med personalledare. Konstruktion av kön beskrivs med utgångspunkt i informanternas intresse för, föreställningar om och resurser för påverkan av könsfrågor. I analysens andra steg beskriver författaren hur institutionella tryck påverkar konstruktion av kön.

I resultaten konstaterar författaren att ett synsätt på kön som olikhet är dominerande i detta sampel. Lagstiftning och påverkan från professionella organisationer har obetydlig effekt på hur kön konstrueras. Mimetiskt institutionellt tryck i form av en könsblind modell för konstruktion av kön verkar vara den universella könsordning som erbjuder företagen den nödvändiga legitimiteten från omgivningen.

Keywords: kvinnans ställning, könsroller, könsskillnader, organisationsteorier, organisationssociologi, jämställdhet, personalförvaltning

Author(s)
Publisher
Åbo Akademis förlag
Publication year
2003
Language
sv
Edition
1
Page amount
345 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-765-135-X

Similar titles