Login

Arman, Maria

Lidande och existens i patientens värld

Arman, Maria - Lidande och existens i patientens värld , ebook

16,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-765-129-5
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Patientens värld är kantad av förluster, sökande och lidande. Studien som har en vårdvetenskaplig ansats fokuserar på patienters upplevelser av lidande och existens i anknytning till bröstcancersjukdom. Resultaten belyser hur patientens sökande kan förstås som ett öppnande för nya livsinsikter samt ett begär att få lindring i sitt lidande. Lidandet och sökandet öppnar vägen till förändringar och förnyad syn på liv och livssammanhang. Detta kan gå i olika steg och faser genom inre och yttre kamp och inte alltid med upplevelse av framgång, utan även i form av vanmakt och fortsatt lidande utan lindring eller slut. En ontologisk ansats för existentiellt och andligt värdande i syfte att lindra lidande diskuteras.

Författaren är legitimerad sjuksköterska och legitimerad barnmorska. Kliniskt verksam vid Vidarkliniken i Järna samt även knuten till Hälsouniversitetet i Linköping och Blekinge tekniska högskola som forskningssköterska respektive doktorand.

Keywords: bröstcancer, cancersjukdomar, patienter, vårdvetenskap, lidande, existens, etik, hermeneutik

Author(s)
Publisher
Åbo Akademis förlag
Publication year
2003
Language
sv
Edition
1
Page amount
197 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-765-129-5

Similar titles