Login

Brännback, Malin

Turun innovaatioympäristön kehityshaasteet

Brännback, Malin - Turun innovaatioympäristön kehityshaasteet, ebook

26,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-738-870-5
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kattava alueellinen innovaatioympäristö –prosessi, jonka avulla alueella voidaan edistää yrittäjyyden kasvua sekä avustaa tutkimuksellisten tai yrityslähtöisten ideoiden muokkaamisessa liiketoiminnaksi. Hankkeessa tarkasteltiin korkeamman teknologian aloja (ict ja bio) sekä laajemmin osaamisintensiivisien alojen kehitysmahdollisuuksia alueella. Hankkeessa haastateltiin yhteensä 44 innovaatioympäristön organisaatioiden henkilöä. Tämän lisäksi toteutettiin kysely turkulaiskorkeakoulujen tutkimushenkilöstölle osaamisintensiivisillä aloilla. Hanke osoitti, että innovaatiojärjestelmää ei ole koordinoinut mikään organisaatio. Alueelta löytyy järjestelmän osat, mutta niiden organisointia pitää kehittää. Hankkeen muina johtopäätöksinä voidaan mainita etenkin kolme keskeistä ongelmakokonaisuutta: 1) innovaatiojärjestelmän alkuvaiheen passiivisuus (liian vähän ideoita innovaatiojärjestelmään), 2) kaupallistamiseen liittyvät ongelmat, ja 3) yritysten vähäinen kasvu ja kansainvälistyminen. Hankkeen tuloksena innovaatiojärjestelmän osallistujaorganisaatioille annettiin kehitystehtäviä, jotta löydettyihin epäkohtiin voitaisiin reagoida. Tutkimus oli näin ollen osa kehittyvää alueellista innovaatiojärjestelmää, prosessia, jossa monia eri tahoja.

Tutkimuksen rahoittaja oli Turun kaupunki ja se toteutettiin yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Keywords: Innovaatioympäristö, Yrittäjyys, Turku

Author(s)
 
 
 
 
 
 
Publisher
Turun kauppakorkeakoulu
Publication year
2005
Language
fi
Edition
1
Page amount
75 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-738-870-5

Similar titles