Login

Tuomola, Arto

Musiikin digitaalinen jakelu -keskeiset teknologiat ja liiketoimintamallit

Tuomola, Arto - Musiikin digitaalinen jakelu -keskeiset teknologiat ja liiketoimintamallit, ebook

26,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 951-738-846-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Tutkimusraportti pyrkii luomaan kattavan katsauksen mahdollisiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, joilla musiikkia lähitulevaisuudessa voidaan vastikkeellisesti jaella, erityisesti tietoverkkojen välityksellä. Kutakin laiteympäristöä - PC-tietokoneet, digi-TV-päätteet, matkaviestimet sekä äänitteet ja musiikkisoittimet - tarkastellaan erikseen. Lisäksi käsitellään erityisiä ongelmakohtia digitaalisissa musiikkipalveluissa, ja johtopäätöksinä esitellään neljä tulevaisuuden trendiä musiikkimarkkinoilla. Keskeisen merkityksensä johdosta tietoverkkojakelun eri muodot (kuten ns. vertaisverkot) ja matkaviestinyhteyksien kehitys on pyritty kuvaamaan perusteista lähtien. Esitellyt liiketoimintamallit, teknologiat sekä multimedian arvoketju ovat osittain sovellettavissa myös muiden kulttuurituotteiden, kuten kirjallisuus ja audiovisuaalinen aineisto, tietoverkkojakeluun, vaikka aihetta lähestytäänkin ensisijaisesti musiikin näkökulmasta.

Keywords: digitaalinen musiikki, digitaaliset palvelut

Author(s)
Publisher
Turun kauppakorkeakoulu
Publication year
2002
Language
fi
Edition
1
Page amount
122 pages
Category
Art, Art History
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-738-846-2

Similar titles