Login

Parviainen, Jaana

Kollektiivinen asiantuntijuus

Parviainen, Jaana  - Kollektiivinen asiantuntijuus, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-44-6658-6

Asiantuntijatyö edellyttää nykyisin kykyä tehdä yhteistyötä sekä toisten asiantuntijoiden että ”maallikoiden” kuten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Kysymys asiantuntijoiden yhteistoiminnan merkityksestä on aiheellinen myös siksi, että erityisesti julkisen alan rakenteet ja instituutiot ovat haurastumassa ulkoistamisen ja pätkätöiden vuoksi.

Kirja kysyy

- millä ehdoin ja miltä pohjalta asiantuntijat tekevät tai heidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa tai vastuuta?

- keiden puolesta, keitä varten tai kenen ehdoilla he tuottavat tietoa ja toimivat asiantuntijoina?

- millaisten eettisten sääntöjen varassa asiantuntijat voivat tai heidän pitäisi kollektiivisesti toimia?

Kirja esittelee erilaisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia rakentaa kollektiivista tietämystä, älykkyyttä ja viisautta asiantuntijatyössä.

Kirjoittajat ovat filosofian, psykologian, kognitiotieteen, politiikan, sosiologian, hypermedian, sosiaalipolitiikan ja liiketaloustieteen tutkijoita.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Asiantuntijuus, asiantuntijatyö, kollektiivisuus, yhteiskunta, asiantuntijuus, kollektiivinen toiminta, yhteistyö, valta, tietoyhteiskunta, tietotyö, tieto, tuottaminen, luovuus, johtaminen, asiantuntijaorganisaatiot, sähkökirjat, asiantuntijat

Editor
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2006
Language
fi
Edition
1
Page amount
371 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-44-6658-6

Similar titles