Login

Viittala, Kaisu

Lasten yhteinen varhaiskasvatus

Viittala, Kaisu - Lasten yhteinen varhaiskasvatus, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-44-6577-6

Kirja on ensimmäinen yhteisen varhaiskasvatuksen keskeisiä teemoja käsittelevä teos. Sen näkökulma on sekä teoreettinen että käytännöllinen.

Tekijä pohtii erityisesti lapsuuden ja vammaisuuden yhteiskunnallista asemaa sekä muuttuvia vammaisuuden ja erityisen tuen määrittelyjä. Tekijä pitää erilaisuutta moninaisuutena, ja näkee vammaiset lapset ennen kaikkea lapsina omine persoonallisine ominaisuuksineen.

Kirja nostaa leikin yhteisen kasvatuksen keskeiseksi pedagogiseksi menetelmäksi ja sisällöksi. Tekijä painottaa myös lasten keskinäisen vuorovaikutuksen merkitystä. Siitä välittyy yhteisen kasvatuksen etu kaikille lapsille.

Kirja on tarkoitettu kasvatuksesta ja erityispedagogiikasta kiinnostuneille ja opiskelijoille. Se sopii myös päivähoitohenkilöstön oman työn kehittämiseen ja arviointiin, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen moniammatillisen yhteistyön osapuolille sekä lasten vanhemmille.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Kasvatus, Varhaiskasvatus, Lapset, varhaiskasvatus, erityiskasvatus, päivähoito, erityispäivähoito, vammaiset, vammaisuus, lapset, lastensuojelu, moniammatillisuus, leikki, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2006
Language
fi
Edition
1
Page amount
208 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-44-6577-6

Similar titles