Login

Poikela, Esa

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma

Poikela, Esa  - Oppiminen ja sosiaalinen pääoma, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-44-6413-3

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa tarkastellaan sosiaalisen pääoman muodostumista oppimisen ja kasvatustieteellisen tiedon näkökulmasta. Luottamus, autenttisuus ja luovuus ovat arvoja ja avainsanoja kirjan sanoman mukaisen sosiaalisen pääoman ymmärtämiseen. Kirjassa avataan näkökulmia dialogiseen oppimiseen ja etsitään keinoja yksilöitä ja yhteisöjä voimaannuttavien käytäntöjen luomiseen.
Kirjan ensimmäisen osan aiheita ovat luottamusta luova kehityskeskustelu, restoratiivinen oikeudenkäyttö ristiriitojen sovittelussa, näyttöarviointi tilivelvollisuuksineen ja suhdetiedon merkitys sosiaalityössä. Toisessa osassa tarkastellaan sosiaalisen pääoman rakentamista kouluyhteisössä, arvojen välittymisenä työyhteisössä ja dialogisena johtamisena yrityksissä. Kolmannessa osassa analysoidaan työn ja oppimisen verkostoja, emergentin verkko-oppimisen haasteita sekä luottamusverkon kehkeytymistä työvoimapoliittisessa koulutuksessa.
Kirja on tarkoitettu koulutuksen, työelämän ja kansalaistoiminnan kehittäjille sekä aineettoman pääoman, oppimisen ja kasvatuksen suhteista kiinnostuneille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille.
Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: Oppiminen, sosiaalinen pääoma, oppiminen, kehityskeskustelut, oppiva organisaatio, sovittelu, työyhteisöt, ammatillinen koulutus, arviointi, työssäoppiminen, sosiaaliala, sosiaalityö, yhteisöt, vuorovaikutus, kouluyhteisö, perheyritykset, arvot, verkostot, verkko-oppiminen, työvoimakoulutus, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2005
Language
fi
Edition
1
Page amount
264 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-44-6413-3

Similar titles