Login

Ranta-Tyrkkö, Satu

Turvallista hyvinvointia

Ranta-Tyrkkö, Satu  - Turvallista hyvinvointia, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-44-5842-7

Kirja pohtii, miten turvallista hyvinvointia rakennetaan yhteiskunnan eri tasoilla. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta kriittisiä arvo- ja politiikkavalintoja tehdään eri ammattialoilla ja instituutioissa. Jatkuvasti muuttuva hyvinvoinnin kenttä monenlaisine toimijoineen heikentää asioiden hallinnan ja turvallisuuden tunnetta. Hyvinvoinnin tuottaminen edellyttää entistä käsitteellisempää ymmärrystä ja hyvinvoinnin määrittelijöistä ja määrittelyn lähtökohdista.
Eri alojen kirjoittajia yhdistää samansuuntainen perusvire – turvallinen hyvinvointi on mosaiikkimainen ja ristiriitainen. Yhteistä on kollektiiviseen, yhteiseen hyvään pyrkiminen yksilöllisten etujen tavoittelun sijasta. Hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ei ole olemassa universaalia ymmärrystä. Sekä pyrkimykset että lopputulemat riippuvat siitä, kenen näkökulmasta asioita katsotaan.
Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: yhteiskunta, hyvinvointi, hyvinvointipolitiikka, yhteiskuntatutkimus, hyvinvointiyhteiskunta, turvallisuus, peruspalvelut, julkiset palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, kulttuuripalvelut, sosiaalietiikka, äitiyshuolto, turvallisuuspalvelut, poliisi, laatu, tehokkuus, kaupunkiväestö, kansalaistoiminta, arvot, hyvinvointivaltio, sähkökirjat, politiikka

Editor
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2003
Language
fi
Edition
1
Page amount
195 pages
Categories
Economy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-44-5842-7

Similar titles