Login

Lönnroth, Harry

Från Närpesdialekt till EU-svenska

Lönnroth, Harry - Från Närpesdialekt till EU-svenska, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 951-44-5651-3

Från Närpesdialekt till EU-svenska innehåller ett 20-tal axplock ur ämnesområden som är aktuella i dagens språk- och kulturforskning i Finland och i världen i övrigt. Som författare medverkar ledande forskare med bakgrund i olika specialområden och universitet. I boken anläggs mångfasetterade perspektiv dels på nordisk språkvetenskap och dess skilda deldiscipliner, dels på övrig språk- och kulturforskning. Till teman som behandlas i boken hör bl.a. lexikografi, EU-svenska, dialektologi, samspelet mellan text och bild, multimodalitet, djurtematik, fackspråk, språkpolitik, grammatikundervisning, forskning i skönlitterära texter och författarskap, personreferens i språkvetenskapliga recensioner samt kompetens i genren intervju. I sin helhet bidrar detta samlingsverk med nya och givande rön till många forskningsområden. Boken, som kommit till med anledning av Tammerforsprofessorn Kristina Nikulas 60-årsdag, vänder sig i första hand till forskare och språkstuderande som befinner sig på olika stadier i sina universitetsstudier men den är även tankeväckande läsning för var och en som överhuvudtaget intresserar sig för forskning i språk, litteratur och kultur.

Keywords: språkforskning, kulturforskning, svenska språk, EU-svenska, lexikografi, dialektologi, språkpolitik

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2003
Language
sv
Edition
1
Page amount
326 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-44-5651-3

Similar titles