Login

Nieminen, Simo

Auton Rakenne 1 - Moottori ja tehonsiirto

Nieminen, Simo - Auton Rakenne 1 - Moottori ja tehonsiirto, ebook

Not available

Auton rakenne 1 –teos on ensimmäinen osa uudesta auton rakennetta käsittelevästä kaksiosaisesta kirjasta. Kirjan toinen osa ilmestyy kesällä 2006.

Kirja sisältää seuraavat luvut:

· Auton kehityshistoriaa
· Ajoneuvoluokat ja ajokortit
· Auto ja ympäristö
· Moottori
· Tehonsiirto

Kirja on tarkoitettu autoalan perusopintoja ja –ammattitutkintoja suorittaville. Kirja sopii myös itseopiskeluun. Kirjassa on runsaasti moottoriin ja tehonsiirtoon liittyvää englanninkielistä sanastoa.

Auton rakenne 1. Moottori ja tehonsiirto on osa WSOY:n julkaisemaa auto.car-sarjaa.

Keywords: moottori, tehonsiirto, autot, historia, ajoneuvot, autotekniikka, moottorit, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Sanoma Pro Oy
Publication year
2005
Language
en
Edition
1
Page amount
221 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-0-31719-5

Similar titles