Login

Wiik, Kalevi

Fonetiikan perusteet

Wiik, Kalevi - Fonetiikan perusteet, ebook

Not available

”Puhuminen on ihmisen kaikkein tavallisimpia toimintoja. Puhuminen on niin jokapäiväistä, luonnollista ja itsestään selvää, että siihen ei tavallisesti kiinnitetä mitään huomiota. Yleensä huomio kiintyy puhumiseen ainoastaan, kun joku murteellisesti käyttää outoa ilmausta tai sanaa tai ääntää jonkin sanan tai äänteen virheellisesti. Silloin kun puhetta tarkastellaan fonetiikan kannalta (tai yleisemmin kielitieteen kannalta), puheeseen suhtaudutaan erittelevämmin; tarkastellaan toisaalta sellaisia seikkoja, jotka tuntuvat niin itsestään selviltä, että niihin ei normaalisti kiinnitetä huomiota, ja toisaalta pohditaan yksityiskohtaisia puheeseen liittyviä kysymyksiä, joista ei ole jokapäiväisessä elämässä mahdollista saada tietoja.”
"Tämä fonetiikan peruskurssi on vuonna 1981 ilmestyneen kaksisataasivuisen Fonetiikan perusteet -kirjan pelkistys. Vuosien saatossa kävi ilmi, että kirja oli turhan laaja: se sisälsi joukon sellaisia lukuja, joita yliopistojen fonetiikan opettajat eivät useinkaan sisällyttäneet perus kursseihinsa.
--
Toivon Fonetiikan peruskurssin kuluvan kieltenopiskelijasukupolvien käsissä pitkään kolmannelle vuosituhannelle. Koska kysymyksessä on eräänlainen fonetiikan aapinen, sen asiat tuskin kovin paljon vanhenevat, vaikka fonetiikan ja yleisemminkin kielentutkimuksen menetelmät muuten saattavat kokea suuria muutoksia. Kirjassa asiat on esitetty niin yleistajuisesti, että kenenkään ei tarvitse kokea fonetiikan peruskurssia vaikeaksi."
Turussa huhtikuun 1. pnä 1998
Kalevi Wiik
Sisältö
Alkusanat 3
Puhetapahtuma ja fonetiikan jako 7
Tärkeimmät puhe-elimet ja niiden toiminta 12
Keuhkot 12
Kurkunpää 15
Kitapurje 22
Kieli 26
Huulet 32
Äänteiden kuvaus 35
Vokaalit 35
Vokaalien suomalais-ugrilainen merkintäjärjestelmä 48
Diftongit 51
Nasaalivokaalit 54
Retrofieksivokaalit 57
Tiukat ja höllät vokaalit 57
Eräiden kielten vokaalijärjestelmiä 58
Konsonantit 58
Ääntymätapa 60
Sointi 64
Ääntymäpaikka 68
Lisää konsonanteista 71
Klusiilit 71
Frikatiivit 79
Affrikaatat 83
Nasaalit 84
r-äänteet 85
1-äänteet 88
Konsonanttien sekundaariset ominaisuudet 92
Ilman hengitysilmaa aikaan saatavat konsonantit 95
Puheen prosodiaa 100
Kvantiteetti 100
Paino 107
Intonaatio 117
Rajailmiöt 121
Kirja on nykyään saatavilla vain digitaalisessa muodossa.
HUOM! Kirjan tekstejä ei voi kopioida näytöllä.

Keywords: Fonetiikka, Puhuminen, ääntäminen, äänteet, intonaatio, sointi, puhe, konsonantit, vokaalit, diftongi

Author(s)
Publisher
Kalevi Wiik
Publication year
1998
Language
fi
Edition
2
Page amount
134 pages
Category
Languages
Format
Ebook
eISBN (PDF)
951-0-23051-0

Similar titles