Login

Hermundstad, Helen

Dreamweaver MX 2004 - Visual

Hermundstad, Helen - Dreamweaver MX 2004 - Visual, ebook

19,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-643-8
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Lär dig webbdesign med hjälp av den senaste titeln ur vår populära
serie Visual. Steg för steg lär du dig att skapa en webbplats och hur
du hanterar filer som ingår i webbplatsen. Du lär dig behärska programmets
grundläggande möjligheter att hantera text, bilder, länkar
och tabeller. Boken är lämplig för dig som inte har några förkunskaper
i Dreamweaver MX 2004.
INTRODUKTION
1. Introduktion till Dreamweaver MX 2004
A. Pedagogik och utformning
B. Hur du hämtar övningsfiler
C. Starta och avsluta programmet
D. Hjälpfunktionen
E. Webbsäkra färger
DEL 1 GRÄNSSNITTET
2. Gränssnittet
A. Dokumentfönstret
B. Verktygsfält
3. Arbeta med paneler
A. Panelgrupper
B. Ändra storlek på paneler och panelgrupper
C. Dockade respektive flytande paneler
D. Panelen Insert
E. Panelen Properties
4. Visningslägen
A. Design
B. Design och kod
C. Kod
5. Arbeta med HTML-kod i Dreamweaver
A. Kodväljaren
B. Panelen Properties
C. Kodläget
D. Kodtips
E. Kodredigeraren
6. Visa och dölja sidelement
7. Ändra arbetsyta
DEL 2 SKAPA WEBBPLATS/WEBBSIDA
8. Vad är en webbplats?
A. Lokala webbplatser
B. Fjärrplats
C. Testserver
9. Skapa en webbplats
A. Välja webbplats
B. Redigera inställningar
C. Avancerade inställningar
10. Hantera filerna på webbplatsen
A. Expandera panelen Files
B. Byta namn och strukturera om
C. Fillista eller platskarta
D. Ta bort webbplatser
11. Kommentera webbsidor med Design
Notes
12. Skapa webbsidor
A. Skapa en webbsida
B. XHTML
C. Skapa en ny webbsida med innehåll
D. Skapa ny webbsida från panelen Files
13. Spara webbsidor
A. Ändra standarddokumenttyp
B. Öppna webbsida
C. Webbsidans egenskaper
D. Rubrik
14. Bakgrundsfärg eller bakgrundsbild
A. Bakgrundsfärg
B. Bakgrundsbild
C. Standardfärger
D. Marginaler
15. Metafält
A. Lägga till metafält
B. Lägga till nyckelord
16. Anpassa webbsidan efter skärmens
upplösning
17. Förhandsgranska webbsidor i webbläsare
A. Lägga till flera webbläsare
DEL 3 TEXT OCH HYPERLÄNKAR
18. Text
A. Skriva text
B. Mellanslag och Enter
C. Markera text
D. Avmarkera text
E. Använda text från andra grupper
19. Specialtecken
20. Infoga datum
21. Formatera text
A. Teckensnitt
B. Ändra teckensnittskombinationer
C. Storlek
D. Färg
E. Stilar
22. Inbyggda rubrikformatmallar
A. Stilmallar
B. Ateranvända stilmallar
C. Rensa text från format
D. Hantera stilmallar
E. Skapa nya stilmallar
F. Kopiera stilmallar från ett dokument till ett
annat
23. Skapa en numrerad lista eller en punktlista
A. Flernivålistor
24. Adresser på Internet
A. Hur hittar webbläsaren rätt?
B. Startsidan
25. Hyperlänkar
A. Olika typer av hyperlänkar
26. Skapa hyperlänkar
A. Skapa länk till annan webbsida på den
egna webbplatsen
B. Skapa intern länk med ankare
27. Skapa e-postlänk
28. Skapa länkar till andra filer än webbsidor
A. Skapa länkar med dra och släpp-metoden
B. Styra hur länken öppnas
29. Hantera webbplatsens länkar
A. Kontrollera länkar
B. Ändra länk i hela webbplatsen
DEL 4 BILDER OCH TABELLER
30. Arbeta med bilder
A. Bilder och grafik på webben
B. När ska du använda bilder?
C. Hur sparas bilderna?
31. Infoga bilder
A. Förladda en lågupplöst bild
32. Arbeta med bilder
A. Namnge bilder
B. Alternativ text
C. Bildstorlek
D. Kantlinjer
E. Beskära bilder
F. Ändra ljusstyrka och kontrast i bilder
G. Ändra bildernas skärpa
H. Placera bilder
I. Mellanrum
33. Klickbara bilder/Imagemaps
A. Skapa klickabara bilder
B. Markera och flytta klickbara ytor
34. Tabeller
A. Arbeta med tabeller
B. Tabellernas uppbyggnad
35. Skapa enkla tabeller
36. Markera tabellen och tabellens
celler
A. Markera tabeller
B. Markera celler
C. Infoga rader och kolumner
37. Tabellens egenskaper
A. Bakgrundsfärg och bakgrundsbild
B. Cellfyllning och cellmallanrum
C. Kantlinjer
D. Bredd och höjd
38. Rita tabeller i layoutläge
A. Växla till layoutläge
B. Rita tabeller
C. Egenskaper för tabeller i layoutläget
DEL 5 PUBLICERA WEBBSIDOR
39. Publicera webbsidor
A. Uppkopplingsinställningar
B. Publicera webbsidor via FTP
C. Publicera via nätverket
D. Ansluta och överföra filer
40. Rapporter
41. Extra övningar
Sakregister

Keywords: Dreamweaver MX

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
136 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-643-8

Similar titles