Login

Malmirae, Pekka

Outlook 2003 - Visual

Malmirae, Pekka - Outlook 2003 - Visual, ebook

19,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-638-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

I den här boken får du stifta bekantskap med hur du använder Outlook 2003, programmets olika delar och hur de olika funktionerna fungerar tillsammans. Du får också en inblick i hur du utnyttjar tillägget Business Contact Manager i din verksamhet och hur du använder kontaktuppgifer för e-postmeddelanden och massutskick. Boken visar också hur Outlook fungerar tillsammans med Exchange Server.
INLEDNING
Elektronisk kommunikation i fokus
Outlook 2003 innebär ett nytt MS Office
DEL 1 PRESENTATION AV PROGRAMMET
1. Komma igång
A. Starta programmet
B. Installationsinställningar
2. Gränssnittet
A. Menyraden och verktygsfälten
B. Navigeringsfönstret
C. Mappfönstret och läsfönstret
D. Anpassa gränssnittet
3. Objektens grundfunktioner
A. Granska objekt
B. Använda och anpassa vyer
C. Kategorisera och följa upp objekt
D. Skriva ut objekt
E. Ta bort objekt
4. Outlook i dag
A. Använda vyn Outlook i dag
B. Anpassa Outlook i dag
5. Hjälpfunktioner
DEL 2 ADMINISTRERA KONTAKTER
6. Kontakter
A. Kontakter och Business Contact Manager
B. Lägga till kontakter
C. Anpassa kontakter
D. Använda delade kontakter
7. Kontaktvyer
A. Outlooks kontaktvyer
B. Kontaktvyer i Business Contact Manager
8. Söka kontakter
A. Använda vyer
B. Sökfunktionen
9. Kontaktfunktioner
A. Skapa en distributionslista
B. Kommunikation med kontakter
C. Vidarebefordra en kontakt med e-post
D. Skriva ut kontakter
10. Skapa kontakter snabbare
A. Kontakter i samma företag
B. Kontakter från e-postadresser
11. Kontakter i massutskick
A. Personligt massbrev
B. Personligt massutskick av e-post
DEL 3 BUSINESS CONTACT MANAGER
12. Användningsområden för BCM
13. Komma igång med BCM
A. Skapa nytt konto
B. Lägga en affärskontakt till ett konto
C. Lägga till produkter
14. Använda BCM
A. Lägga en händelse till ett objekt
B. Definiera affärstillfällen
C. Rapportverktyget i BCM
D. Affärshistorik
E. Företagstjänster
15. Använda BCM effektivare
DEL 4 E-POST
16. E-postmappar
17. Skicka e-post
A. Skriv och skicka ett meddelande
B. Bifoga filer
C. Återkalla ett e-postmeddelande
18. Formatera e-post
19. Ta emot e-post
A. Läsa ett meddelande
B. Hantera bifogade filer
C. Svara på ett meddelande
D. Vidarebefordra ett meddelande
E. Automatisk hantering av mottagna meddelanden
20. Administrera e-post
A. Skapa meddelandemappar
B. Flytta ett meddelande till en mapp
C. Spara ett meddelande som en fil
D. Skriva ut ett meddelande
E. Ta bort ett meddelande
21. Signatur
A. Skapa en signatur
B. Infoga signatur i ett meddelande
22. Fler e-postalternativ
A. Begära leveranskvitto
B. Meddelandeprioritet
C. Använda röstknappar
D. Frånvarohanteraren
E. Övriga e-postfunktioner
23. Filtrera skräppost
A. Skräppostfiltrets funktion
B. Ange skräppostalternativ
Forts. på nästa sida
DEL 5 KALENDER
24. Kalendervyn
A. Vyer
B. Välja tidsintervall
C. Olika kalenderobjekt
D. Använda flera kalendrar
25. Lägga till avtalad tid
A. Skapa ny avtalad tid
B. Återkommande avtalad tid
C. Från e-post till avtalad tid
26. Skapa mötesförfrågan
A. Skapa en mötesförfrågan
B. Svara på en mötesförfrågan
C. Följa upp en mötesförfrågan
D. Definiera en arbetsyta
27. Gruppscheman
28. Redigera kalenderobjekt
A. Redigera data i kalenderobjekt
B. Flytta och kopiera kalenderobjekt
C. Skicka kalenderobjekt med e-post
D. Skriva ut kalenderobjekt
E. Ta bort kalenderobjekt
DEL 6 UPPGIFTER, ANTECKNINGAR
OCH JOURNALEN
29. Uppgiftsvyer
A. Normala uppgiftsvyer
B. Vyer för affärstillfällen i BCM
30. Lägga till en uppgift
A. Skapa en uppgift i vyn
B. Skapa en uppgift i formuläret
C. Markera en uppgift som slutförd
31. Uppgiftsförfrågan
A. Skicka en uppgiftsförfrågan
B. Svara på en uppgiftsförfrågan
C. Hantera mottagna svar
D. Följa upp en uppgift
32. Anteckningar
A. Anteckningar som stöd för arbetet
B. Skicka anteckningar
C. Skriva ut anteckningar
33. Aktivera journalen
34. Lägga till en journalpost
A. Ny journalpost
B. Skapa en journalpost från kalendern
C. Skapa en journalpost från en fil
35. Journalvyer
A. Använda färdiga vyer
B. Redigera vyer
DEL 7 MS EXCHANGE SERVER
36. Effektivare samarbete
A. Dela ut behörigheter
B. Ombud
C. Granska en annan användares mapp
37. Gemensamma mappar
38. På resande fot
39. Använda resurser
A. Komma igång med resurser
B. Använda resurser
DEL 8 ADMINISTRERA OUTLOOK
40. Allmänna inställningar
A. Inställningar för e-post
B. Kalenderinställningar
C. Inställningar för övriga funktioner
D. Allmänna inställningar
41. Underhålla Outlook
A. Funktionen Ordna
B. Rensning av postlåda
C. Arkivering
D. Importera och exportera
42. Flera e-postkonton
A. Administrera e-postkonton
B. Flera e-postprofiler
43. Söka information
A. Snabbsökning
B. Avancerad sökning
44. Diskussionsgrupper
45. Programutveckling i Outlook
46. Datasäkerhet
Bilaga: Installera Outlook
Sakregister

Keywords: Outlook

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
136 pages
Categories
General Works
 
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-638-1

Similar titles