Login

Ansell, Eva

Excel 2003 - Visual

Ansell, Eva - Excel 2003 - Visual, ebook

19,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-636-5
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Den här boken är till för dig som vill lära dig grunderna i Excel 2003.
Boken är lämplig för dig som vill studera själv, men passar även bra på
alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
INTRODUKTION
1. Introduktion till Excel 2003
A. Pedagogik och utformning
B. Hur du hämtar övningsfiler
C. Starta programmet
D. Avsluta programmet
E. Programfönstret
F. Alternativknappar
G. Inställningar
H. Hjälpfunktionen
DEL 1 SKAPA KALKYL
2. Skapa ny arbetsbok
3. Markera och skriva text i celler
A. Flytta markören och markera celler
B. Markera cellområden
C. Skriva text och tal
4. Spara arbetsböcker
A. Spara en arbetsbok
B. Spara med nytt namn/i annan mapp
C. Skapa ny mapp
D. Spara i annat filformat
5. Stänga arbetsbok
6. Öppna arbetsböcker
A. Växla mellan öppna arbetsböcker
7. Redigera kalkyl
A. Redigera cellinnehåll
B. Radera cellinnehåll
C. Ångra
D. Skapa serie med autofyll
E. Kopiera och flytta celler
F. Urklipp
8. Visningslägen
A. Helskärm
B. Zooma
C. Inställningar
D. Förhandsgranska arbetsbok
9. Skriva ut arbetsbok
A. Enkel utskrift
10. Sök och ersätt
A. Sök
B. Ersätt
C. Gå till
11. Skapa formler
A. Enkel formel
B. Autosumma
C. Kopiera formler
D. Absoluta och relativa cellreferenser
DEL 2 FORMATERA KALKYL
12. Formatera tal
A. Antal decimaler
B. Tusentalsavgränsning
C. Procentformat
D. Valutaformat
E. Formatera tal
13. Formatera tecken
A. Teckensnitt och teckenstorlek
B. Stil
C. Teckenfärg
D. Fler teckenformat
E. Textjustering
14. Kopiera format
15. Formatera celler
A. Kolumnbredd
B. Radhöjd
C. Kantlinjer
D. Rita kantlinjer
E. Fyllningsfärg
16. Rader och kolumner
A. Infoga rader och kolumner
B. Formelfel
C. Flytta och kopiera rader och kolumner
D. Transponera rader och kolumner
E. Ta bort rader och kolumner
F. Sortera kolumner och rader
G. Dölja/visa rader och kolumner
H. Låsa/låsa upp rader och kolumner
17. Utskriftsformat
A. Sidbrytningar
DEL 3 UTÖKA KALKYL
18. Arbeta med flera blad
A. Bladflikar
B. Flytta och kopiera blad
C. Ta bort blad
D. Infoga kalkylblad
E. Flytta och kopiera mellan blad
19. Diagram
A. Vad är ett diagram?
B. Skapa diagram
C. Redigera diagram
D. Formatera diagram
E. Skriva ut diagram
20. Funktioner
A. Beräkna automatiskt
B. Infoga funktion
C. Statistiska funktioner
D. Logiska funktioner
21. Extra övningar
Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
110 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-636-5

Similar titles