Login

Ek, Jesper

Visual Basic .NET - Programmering - Avancerad Pocket

Ek, Jesper - Visual Basic .NET - Programmering - Avancerad Pocket, ebook

18,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-611-X
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Den nya utvecklingsplattformen .NET från Microsoft är full av nyheter
för alla programmerare. Flaggskeppet i .NET-strategin är Visual Basic
.NET som låter dig skapa avancerade program snabbt och enkelt.
Den här boken leder både dig som aldrig programmerat förut, och
dig som tidigare arbetat med Visual Basic, genom grunderna i det nya
programspråket Visual Basic .NET. Boken går igenom grunderna i programmering,
nyheterna i Visual Basic .NET, objekt och egenskaper,
klasser och namnrymder.
1. Introduktion till .NET
Vad är .NET?
Fördelarna med .NET
Delarna i .NET
2. Miljön i Visual Basic .NET
Standardelement
Skapa ett nytt Visual Basic .NET-projekt
Formulär
Programlösningsfönstret
Egenskapsfönstret
Verktygslådan
Hjälp
Programkoden
Tips till programkod
3. Variabler och konstanter
Variabeln
Vektorer
Konstanter
Ungersk notation
Räckvidd
Mer om deklaration
4. Operatorer
Aritmetiska operatorer
Logiska operatorer
Jämförande operatorer
Operatorernas prioritet
5. Styra upp programmet
Strukturteoremet
If-satsen
Select Case-satsen
Loopar (iteration)
Do-loopen
6. Hantera strängar
Strängar
Manipulera strängar
Konvertera strängar
7. Procedurer och funktioner
Grundläggande procedurer
Proceduren
Funktioner
Parametrar
Räckvidden på procedurer
Intelligenta namn
8. Objekt och klasser
Objekt
Klasser
Klassarv
Strukturer
9. Filhantering
Arbeta med filer i VB.NET
Skapa och skriva till filer
Läsa från filer
Mappar (kataloger)
10. Felhantering
Olika typer av fel
Felsökning
Hantera felen
11. Fler funktioner
Matematiska funktioner
Datumfunktioner
Grafiska funktioner
Generella funktioner
12. Databaser och ADO.NET
ADO.NET
Connection
Command
DataSet och DataAdapter
DataTables
DataView
XML och DataSet
Bilaga A – Referenser
Länkar
Böcker
Sakregister

Keywords: Visual Basic .NET

Author(s)
 
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
246 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-611-X

Similar titles