Login

Ronne, Erik

JAVA - Avancerad Pocket

Ronne, Erik - JAVA - Avancerad Pocket, ebook

18,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-610-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Programmeringsspråket Java ger dig möjlighet att skriva plattformsoberoende
program och applets. Boken vänder sig till dig som vill lära
dig hantera Java från grunden. Du får veta allt om grundläggande
kommandon och operationer. Steg för steg lär du dig skapa alla vanliga
typer av applets på webben.
1. Inledning
Vad är Java?
Lite mer om språket Java
Vad är JavaScript?
Webbsida med exempel
Installera Java
Ett allra första Javaprogram
2. Objektorienterad programmering
Allt består av objekt
Objekten skapas ur klasser
Använda objektorienterad programmering
Använda ett objekt
Arv
Åtkomst
Javas klasspaket
API-dokumentationen - din vän i nöden!
3. Språkets grunder
Programsatser
Kommentarer
Variabler och datatyper
Aritmetiska operatorer
Relationsoperatorer
Logiska operatorer
Villkorssatser
Loopar
Avbryta loopar i förtid
Matriser
4. Applets och webben
Vad är en applet?
HelloWorld som applet
AppletViewer
Fem huvudmetoder
Lite mer om Graphics
En applets parametrar
Begränsningar med applets
5. Grafik
Klassen Graphics
Linjer
Rektanglar
Polygoner
Ovaler, ellipser och cirklar
Cirkelsegment
Kopiera och ta bort
Importera färdiga bilder
Klasserna Font och FontMetrics
Mera färger
6. Animeringar
Hur fungerar en animering i Java?
Vad är trådar eller threads?
Multitasking i Java
Digitalklockan - ett exempel
Rullande text - ett annat exempel
Varför flimrar det?
7. Av en händelse
Klassen Event
Musklickningar
Muspekarens rörelser
Tangenttryckningar
Kombinera händelser och trådar
8. Windowselement
UI-komponenter
Paneler
Layout
Ett layoutexempel
9. UI-händelser
Metoden action()
Några exempel
Metoden handleEvent()
10. Fönster och fristående program
Fönster
Klassen Frame
Menyer
Klassen Dialog
Fristående program
11. Ljud, error, URL:er m.m.
Ljud
Undantagshantering
Statusraden
Information om appleten
12. Uppslagsdel
Svåra ord och tekniska förklaringar
Språkliga element i Java
Sakregister

Keywords: JAVA

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
408 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-610-1

Similar titles