Login

Vallbo, Fredrik

JSP - Java Service Pages - Avancerad Pocket

Vallbo, Fredrik - JSP - Java Service Pages - Avancerad Pocket, ebook

18,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-609-8
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Denna bok handlar i första hand om JSP, men snuddar vid flera andra
ämnen som HTML, SQL, XML, Java och J2EE. Även om boken förklarar
de flesta begrepp som introduceras, kan det vara svårt att ta till sig allt
om man inte har erfarenhet av webbutveckling och objektorientering.
1. Introduktion
Vad är JSP
Program som krävs
Webbhotell
Ditt första JSP-program
2. Grunderna i Java
Objektorienterad programmering
Grundläggande satser
Undantag
Trådar
3. Grunderna i JSP
Grundläggande struktur
Direktiv
Formulär
jsplnit() och jspDestroy()
4. Objekt och märken
Implicita objekt
JSP-märken
5. JavaBeans
Allmänt om komponenter
JavaBeans
6. Deployment
Förpackning
Organisera dina filer
Automatisera processen
7. Lagring
Tillfällig lagring
Filhantering
8. Databaser
Grundläggande SQL
JDBC
Connection Pooling
9. Märkesbibliotek
Bakgrund
Använda märken
Definiera märken
Resurser på Internet
10. J2EE-plattformen
Omfång
Allmänt om J2EE
Enterprise JavaBeans
JMS
Transaktioner
JNDI
JavaMail
Säkerhet
11. Session Beans
Allmänt
Exempel
12. Entity Beans
Allmänt
Exempel
Sakregister

Keywords: JSP

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
232 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-609-8

Similar titles