Login

Åström, Petter

Javascript - Avancerad Pocket

Åström, Petter - Javascript - Avancerad Pocket, ebook

18,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-607-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Med kunskaper i programmeringsspråket JavaScript har du en möjlighet
att göra din webbsida snyggare, mer lättanvänd och framförallt
interaktiv.
Boken omfattar både JavaScript och det mycket närliggande språket
JScript. Du får lära dig de grundläggande begreppen i programmering
och nya spännande funktioner i JavaScript. Du behöver inte ha
använt något annat programmeringsspråk för att förstå boken, men du
bör vara van att använda HTML. Boken är uppbyggd kring övningar
där du får skapa ett kort fungerande script.
1. Introduktion till JavaScript
Vad är ett skriptspråk?
Bakgrund
Några andra skriptspråk
Skillnaden mellan JavaScript och Java
Vad används JavaScript till?
Att använda den medföljande disketten
Kontrollfrågor
2. Grundläggande kunskaper
Hur körs ett JavaScript?
Infoga JavaScript i HTML
Att skapa ett JavaScript
Om det blir fel i ett skript
Fyra viktiga begrepp
Gömma ett skript
Text för webbläsare utan skripttolk
Håll koll på versioner
Olika skript för olika webbläsare
Några användbara skript
Kontrollfrågor
3. Att programmera JavaScript
Variabler och datatyper
Vektorer
HTML-taggar i utskrifter
Specialtecken i strängar
Kommentarer
Förstå funktioner
Olika sätt att infoga JavaScript-kod
Kontrollfrågor
4. Operatorer, villkor och repetitioner
Operatorer
Villkorssatser
Repetitionssatser (loopar)
Kontrollfrågor
5. Använda objekt
Objektorientering?!
Tre olika typer av objekt
Webbläsarobjekten
De inbyggda objekten
Skapa egna objekt
Underlätta arbetet med objekt
Kontrollfrågor
6. Stränghantering
Objektet String()
Objektet RegExp()
Kontrollfrågor
7. Hantera händelser
Vad skapar händelser?
Mer om händelsehanterare
Händelser i JavaScript 1.2
De olika händelserna
Objektet event
Fånga händelser
Felhantering
Kontrollfrågor
8. Lär känna din besökare
Webbläsare och version
Omdirigering
Bildskärmen
Kontrollfrågor
9. Statusraden och tidgivare
Visa text på statusraden
Tidgivare
Rullande text på statusraden
Kontrollfrågor
10. Arbeta med ramar och fönster
Ramar och JavaScript
JavaScript och fönster
Aktivt fönster eller ram
Kontrollfrågor
11. JavaScript och grafik
Objektet Image()
Ändra bilder under muspekaren
Färger i JavaScript
Tona bakgrundsfärgen
Animera med layers
Kontrollfrågor
12. Arbeta med formulär
Dubbla användningar
Att skicka ett formulär
Arbeta med formulärobjekt
Kontrollera ifyllda data
Kontrollfrågor
13. Nyttiga webbadresser
Sakregister

Keywords: Javascript

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
292 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-607-1

Similar titles