Login

Östlund, Anna

Dreamweaver UltraDev - skapa dynamiska webbsidor - Avancerad Pocket

Östlund, Anna - Dreamweaver UltraDev - skapa dynamiska webbsidor - Avancerad Pocket, ebook

18,05€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-604-7
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Vill du lära dig att skapa dynamiska, databasdrivna webbsidor?
I så fall är det här en bok för dig. Med hjälp av Dreamweaver Ultradev
kan du både formge webbsidor och göra dem dynamiska utan alltför
stora programmeringskunskaper.
Förutom att du lär dig skapa dynamiska webbplatser i Dreamweaver
Ultradev lär du dig grunderna i relationsdatabasteori, ASP, VBScript
och SQL. Du får också användbara exempel på hur du skapar en sökfunktion,
en lösenordsskyddad sida och ett uppdateringsgränssnitt.
1. Inledning
Vad är Dreamweaver Ultradev?
Dynamiska webbplatser
Utvecklingsmiljöer
Förkunskaper och andra förutsättningar
Bokens mål
2. Installera en programserver
Installera IIS och PWS
Vanligt felmeddelande då du använder IIS
Startsidan, välkomstsidan, hemsidan...
3. Grundläggande ASP och VBScript
ASP och VBScript
Grundläggande VBScript
Grundläggande ASP
Kombinera VBScript och ASP
4. Relationsdatabaser
Databaser och relationsdatabaser
Relationsdatabasverktyg
Databasmodellering
Frågor
5. SQL
Vad är SQL?
SQL-språkets syntax
Urvalsfrågor – SELECT
Tilläggsfrågor – INSERT
Borttagningsfråga – DELETE
Uppdateringsfråga – UPDATE
Del 2 Dreamweaver Ultradev
6. Gränssnittet
Programfönstret
Visningslägen
Paneler och verktyg
Linjaler
Stödraster
Visa och dölja sidelement
Koden i Dreamweaver Ultradev
Förhandsgranska i webbläsare
7. Skapa och hantera en webbplats
Webbplatsens struktur
Definiera en webbplats
Hantera filerna på webbplatsen
Publicera webbsidorna
8. Skapa en databasanslutning
ODBC, OLE DB och ADO
Databasanslutning i Ultradev
9. Hämta och visa data från en databas
Hämta data från en databas
Hämta och visa data – ett enkelt exempel
Mer om layout
Visa Live Data
Format
Sortera poster i en postuppsättning
Använda bilder
10. Formulär
Formulär, ASP och databaser
Skapa formulär
Skriva ut indata på skärmen
Jämföra indata med värden i en tabell
Skapa villkor för att filtrera poster
Dynamiska listrutor i formulär
Felmeddelanden
11. Navigera mellan poster
Infoga navigationsfält
Infoga navigeringsstatus
12. Huvud- och detaljsida
Hur fungerar det i praktiken?
Skapa en huvud- och detaljsida med
Live-objekt
Huvud- och detaljsida steg för steg
Del 3 Praktiska exempel
13. Skapa en sökfunktion
Söka efter maträtter
Databasens uppbyggnad
Skapa en ny webbplats
Skapa en databasanslutning
Skapa webbsidans layout
Funktion för att söka efter maträtter inom en
viss kategori
Fritextsökning
Sökning i bokstavsordning
Finns det inga matchande poster?
14. Skapa en inloggningsfunktion
Hur vet vi vilka som är inloggade?
Registrering, inloggning och kontroll
Databasen
Skapa en ny webbplats
Skapa en databasanslutning
Inloggningssidan
Registreringsfunktionen
Kontrollera om användaren är inloggad
Logga ut
15. Skapa ett uppdateringsgränssnitt
Lägga till, uppdatera och ta bort
Uppdatera en befintlig post
Lägga till poster
Radera poster
Sakregister

Keywords: Dreamweaver, webbsidor

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
304 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-604-7

Similar titles