Login

Ronne, Erik

ASP- Active server pages - Avancerad Pocket

Ronne, Erik - ASP- Active server pages - Avancerad Pocket, ebook

20,40€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7882-601-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

ASP, Active Server Pages är en nyutvecklad teknologi som gör att du
kan skapa dynamiska webbsidor.
Med den här boken får du på ett enkelt och konkret sätt lära dig
vad ASP är för något och vad du kan göra med tekniken. Du behöver
inte vara någon expert på att göra webbsidor för att förstå boken, men
du bör vara van att arbeta med HTML.
1. Introduktion till ASP
Vad är ASP?
Hur fungerar ASP?
ASP eller CGI?
ASP eller program på klientsidan?
Windows NT – ett måste!
ASP är inte själv ett språk
ASP-koden skrivs i HTML-koden
Objekt i ASP
HTML-editorer?
En allra första ASP-sida
2. VBScript
Vad är VBScript?
Skriva VBScript
Variabler
Fältvariabler
Operatorer
Inmatning med InputBox
Skriv ut med MsgBox
Villkorssatser
Loopar
Subrutiner
Funktioner
Gå vidare med VBScript
3. Webbformulär
FORM-containern
Textrutor
Knappar
Ett enkelt formulär
Textfält
Kryssrutor och alternativknappar
Listrutor
Design av webbformulär
4. Request
Formulär med GET
Formulär med POST
Låt InputBox skriva till ett formulär
ASP-koden till formulär med listrutor
Formulär och ASP-kod på samma webbsida
Servervariabler
5. Response
Att skriva till HTML-containern med Response
Att skriva till HTTP-huvudet med Response
Styr bufferten och HTTP-transaktionen
Är användaren fortfarande ansluten?
6. Server
DLL-filer och ActiveX?
Class ID
Importera ett externt objekt
Roterande webbannonser
BrowserType
Andra externa objekt
7. Textfiler
Objekt för textfiler
Sökväg med Server.MapPath
Behörighet
Besöksräknaren
Lagra data från webbformulär i textfiler
Mer om Scripting.FileSystemObject
8. Session och Application
Session
Application
Filen Global.asa
9. Cookies
Vad är cookies?
Cookies och ASP
Ett exempel med cookies
Cookies som fältvariabler
Är cookies farliga?
10. Databaser
Vad är en databas?
Val av databasprogram
Tågordningen
Skapa en DSN med ODBC
SQL
ADO – objektsamling för databaser
Connection
Recordset
11. Databaser - ett större exempel
Uvens Fågelskådarsida
Databasen
Webbprojektet
Visa alla observationer
Fågelinformation
Personinformation
Registrera ny observation
Uppdatera databasen med ny observation
Behörighet saknas!
Registrera ny fågelart
Uppdatera databasen med ny fågelart
Webbformulär för sökning
Sökmotorn som söker i databasen
Provkör Uvens Fågelskådarsida
12. Uppslagsdel
Sakregister

Keywords: ASP

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
290 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7882-601-2

Similar titles