Login

Lindgren, Göran

Access 2002 - INSPIRA GRUNDER

Lindgren, Göran - Access 2002 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-841-3
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i Access 2002, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Innehållet överensstämmer med specifikationerna för MOUS-certifiering och motsvarar
kraven för ECDL - det Europeiska Datakörkortet.
1. Introduktion till Microsoft Access 2002
Läs detta först
Övningsdatabasen
Vad är en databas?
Presentation av Microsoft Access 2002
Starta programmet
Programfönstret
Ge kommandon
Personligt anpassade menyer och verktygsfält
Hjälpfunktionen
En rundtur
Arbeta med flera fönster
Avsluta programmet
2. Skapa databaser och tabeller
Innan du börjar
Skapa en databas
Skapa en tabell
Tips vid val av datatyp
Ändra tabelldesign
Redigera data
Ändra utformning av datablad
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Mer om databaser och tabeller
Använda guider
Importera och exportera tabeller
Kopiera och radera tabeller
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Indatakontroller och relationer
Ändra fältegenskaper
Relaterade tabeller
Uppslagsguiden
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Filter och urvalsfrågor
Introduktion
Filter
Frågor
Arbeta med urvalsfrågor
Urvalsvillkor
Relatera tabeller i frågefönstret
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Beräkningar och parameterfrågor
Beräkningar
Beräknade fält
Parameterfrågor
Jokertecken i parameterfrågor
Kopiera frågor
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Formulär
Introduktion
Arbeta med formulär
Skapa formulär
Utskrift
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Redigera formulär
Introduktion
Skapa formulär från grunden
Visning av kontroller
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Rapporter
Öppna och stänga rapport
Skapa rapport
Skapa rapport från början
Granskning och utskrift
Publicera på webben
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Praktiska övningar
Databasen Säljstöd
11. Sakregister

Keywords: Access

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
356 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-841-3

Similar titles