Login

Docendo Sverige, AB

Excel 2002 - DATAKÖRKORT MODUL

Docendo Sverige, AB - Excel 2002 - DATAKÖRKORT MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-837-5
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Excel 2002 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion
Vad är ett kalkylprogram?
Pedagogik och utformning
Hämta övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Ge kommandon
Ändra inställningar
Hjälpfunktionen
2. Skapa en enkel kalkyl
Markörförflyttning
Cellinnehåll
Markera område
Skriva text och tal
Spara arbetsbok
Stänga arbetsbok
Skapa arbetsbok
Olika visningslägen
3. Redigera kalkyl
Öppna arbetsbok
Radera
Redigera cellinnehåll
Ångra
Autofyll
Kopiera och flytta celler
Sortera cellinnehåll
4. Skapa formler
Enkel formel
Formler med beskrivande namn
Autosumma
Kopiera formler
Absoluta och relativa cellreferenser
Felmeddelanden
5. Formatera tal
Antal decimaler
Tusentalsavgränsning
Procentformat
Valutaformat
Formatera tal
Infoga datum och tid
6. Formatera text
Teckensnitt och teckenstorlek
Stil
Teckenfärg
Fler teckenformat
Justera inom cell
Mer om textjustering
Centrera över kolumner
7. Kopiera format
8. Formatera celler
Kolumnbredd
Radhöjd
Kantlinjer
Fyllningsfärg
9. Sök och ersätt
Sök
Ersätt
10. Rader och kolumner
Infoga rader och kolumner
Kopiera och flytta rader och kolumner
Ta bort rader och kolumner
Låsa/låsa upp rader och kolumner
11. Skriva ut arbetsbok
Förhandsgranska
Utskriftsformat
Förhandsgranska sidbrytning
Skriva ut
12. Hantera blad
Bladflikar
Döpa om blad
Flytta och kopiera blad
Ta bort blad
Infoga kalkylblad
Flytta och kopiera mellan blad
13. Funktioner
Beräkna automatiskt
Infoga funktion
Statistikfunktioner
Villkorsfunktioner
14. Diagram
Skapa diagram
Markera inbäddat diagram
Flytta, kopiera och ta bort diagram
Skriva ut diagram
Verktygsfältet Diagram
Byta diagramtyp
Redigera diagram
Formatera diagram
15. Extra övningar
16 Lösningsförslag
17. Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
94 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-837-5

Similar titles