Login

Docendo Sverige, AB

Word 2002 - DATAKÖRKORT MODUL

Docendo Sverige, AB - Word 2002 - DATAKÖRKORT MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-836-7
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Word 2002 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion
Vad är ett ordbehandlingsprogram?
Pedagogik och utformning
Hämta övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Ge kommandon
Grundinställningar och anpassningar
Olika visningslägen
Hjälpfunktionen
2. Skapa och öppna dokument
Skapa nytt dokument
Skriva text
Automatisk stavningskontroll
Spara dokument
Stänga dokument
Enkel formatering
Inbyggda rubriker
Öppna dokument
3. Redigera text
Klicka och skriv
Flytta insättningspunkten
Radera
Infoga eller ersätta text
Skapa nytt stycke
Dra ihop två stycken
4. Texthantering
Markera text
Ta bort, flytta och kopiera text
Urklipp
Ångra redigering
5. Titta på texten
Zooma
Förhandsgranska
Skriva ut dokument
6. Teckenformat
Format via dialogrutan Tecken
Format via verktygsfältet Formatering
Ändra skiftläge
Format via kortkommandon
7. Styckeformat
Format via dialogrutan Stycke
Format via verktygsfältet Formatering
Format via linjalen
Format via kortkommandon
8. Kopiera format
9. Utskriftsformat
Format via dialogrutan Utskriftsformat
Format via linjalen
10. Tabbar
Tabbar via linjalen
Tabbar via dialogrutan Tabbar
11. Tabeller
Skapa tabell
Markera rader och kolumner
Infoga rader och kolumner
Ta bort rader och kolumner
Ändra kolumnbredd
Ändra radhöjd
12. Listor
Automatiska listor
Lista via verktygsfältet
Lista via dialogrutan Punkter och numrering
Ta bort lista
13. Linjer och tonad bakgrund
Linjer via knappen Kantlinjer
Linjer och fyllning via menyn
Linjer och fyllning i tabell
14. Specialtecken
15. Sidhantering
Sidbrytning
Skapa sidhuvud och sidfot
Sidnumrering
Gå till
16. Söka och ersätta text
Söka text
Söka och ersätta text
17. Språkkontroller
Stavningskontroll
Avstavning
Bindestreck och blanksteg
18. Arbeta med flera dokument
Växla mellan dokument
Flytta och kopiera text mellan dokument
19. Bilder
Infoga Clip-Art-bild
Infoga andra bilder
Flytta och kopiera bild
Ta bort bild
Ändra storlek på bild
Beskära bild
20. Dokumentmallar
Använda dokumentmall
21. Extra övningar
22. Lösningsförslag
23. Sakregister

Keywords: Word

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
114 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-836-7

Similar titles