Login

Docendo Sverige, AB

PowerPoint 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

Docendo Sverige, AB - PowerPoint 2003 - DATAKÖRKORT MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-831-6
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

PowerPoint 2003 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion
Pedagogik och utformning
Hur du hämtar övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Alternativknappar
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Skapa presentation
Infoga bild
Bildlayout
Bläddra mellan bilder
3. Spara presentation
Spara en presentation
Spara med nytt namn/i annan mapp
Skapa ny mapp
Spara i annat filformat
4. Stänga presentationen
5. Öppna presentation
Växla mellan öppna presentationer
6. Vyer
Normal vy
Bildsortering
Bildspel
Zooma
7. Skriva ut presentation
Utskriftsformat
Skriva ut presentation
Förhandsgranska i gråskala
8. Anteckningar
9. Bilder
Markera bilder
Ta bort bilder
Kopiera och flytta bilder
Sortera bilder
Bildbakgrund
Formgivningsmall
10. Skriva text
Text i en färdig bildlayout
Textrutor
Flytta platshållare och textrutor
Ta bort platshållare och textrutor
Formatera platshållare och textrutor
11. Redigera text
Infoga text
Markera text
Ta bort text
Flytta och kopiera text
Inklistringsalternativ
Urklipp
Ångra
12. Formatera tecken
Format via verktygsfältet
Format via dialogrutan
Kopiera format
Ändra skiftläge
Ändra teckenformat för hela presentationen
13. Formatera stycke
Linjalen
Indrag
Tabbar
Punktlistor
Textjustering
Radavstånd
14. Stavningskontroll
Automatisk stavningskontroll
Manuell stavningskontroll
15. Rita objekt
Verktygsfältet Rita
Rita objekt
Figurer
Frihandsfigurer och kurvor
Flödesscheman och kopplingar
16. Flytta och kopiera objekt
Markera objekt
Ta bort objekt
Flytta objekt
Kopiera objekt
Duplicera objekt
17. Formatera objekt
Fyllningsfärg och effekter
Linjefärg och -format
Formatera via dialogrutan
Ändra storlek
Rotera och vända
Skugga
3D-effekter
18. Arbeta med flera objekt
Ordna objekt
Gruppera objekt
Justera objekt
19. Infoga ClipArt
Infoga ClipArt via bildlayout
Infoga ClipArt via åtgärdsfönstret
20. Infoga bildobjekt
21. Hantera bilder
Flytta och kopiera bild
Radera bild
22. Redigera bilder
Ändra storlek på bild
Beskära bild
23. Skapa ett diagram
Starta Microsoft Graph
Avsluta Microsoft Graph
Databladet
Skriva diagramdata
Redigera data
Ändra kolumnbredd
24. Diagrambladet
Dataserier radvis eller kolumnvis
Formatera diagram
Diagramtyper
25. Skapa organisationsschema
26. Redigera organisationsschema
Markera objekt
Infoga figur
Ta bort figur
Flytta figurer
28. Visa bildspel
Starta bildspel
Inställningar för bildspel
Dölja bilder
Automatisk bildväxling
Anteckna på bilden under bildspel
29. Använda bildspelseffekter
Bildövergångar
Animeringsscheman
Anpassad animering
30. Extra övningar
31. Lösningsförslag
32. Sakregister

Keywords: PowerPoint

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
122 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-831-6

Similar titles