Login

Docendo Sverige, AB

Word 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

Docendo Sverige, AB - Word 2003 - DATAKÖRKORT MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-830-8
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Word 2003 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion
Pedagogik och utformning
Hur du hämtar övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Insättningspunkten
Alternativknappar
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Skapa nytt tomt dokument
Skriva text
Vad är ett stycke?
Radera felskrivning
Automatiska funktioner vid inskrift
3.Spara dokument
Spara ett dokument
Spara med nytt namn/i annan mapp
Skapa ny mapp
Spara i annat filformat
Återskapa dokument
4. Stänga dokument
5. Öppna dokument
Växla mellan öppna dokument
6. Olika sätt att visa dokument
Visningslägen
Zooma dokument
Läslayout
Förhandsgranska dokument
7. Skriva ut dokument
8. Redigera text
Flytta insättningspunkten
Markera text
Infoga eller ersätta text
Radera text
Korrekturtecken
Flytta text
Kopiera text
Inklistringsalternativ
Urklipp
Ångra kommando
Upprepa kommando
9. Söka och ersätta text
Söka text
Söka och ersätta text
10. Symboler och specialtecken
11. Avstava text
Avstavning
Hårt och mjukt bindestreck
Hårt blanksteg
12. Språkkontroll
Automatisk språkkontroll
Manuell stavnings- och grammatikkontroll
Välja språk
13. Teckenformat
Format via verktygsfältet
Format via dialogrutan
Ändra skiftläge
Format via kortkommandon
14. Styckeformat
Format via verktygsfältet
Format via linjalen
Format via dialogrutan
Format via kortkommandon
15. Visa formatering
Använd omgivande texts formatering
Jämför formatering
16. Hämta format
17. Utskriftsformat
Marginaler
Pappersstorlek
18. Punkter och numrering
Automatiska listor
Lista via verktygsfältet
Lista via dialogrutan
Flernivålista
Ta bort lista
19. Kantlinjer och fyllning
Kantlinjer via verktygsfältet
Kantlinjer och fyllning via dialogrutan
20. Tabbar
Tabbar via linjalen
Tabbar via dialogrutan
21. Tabeller
Skapa tabell
Markera rader och kolumner
Infoga rader och kolumner
Ta bort rader och kolumner
Ändra kolumnbredd
Ändra radhöjd
Flytta och storleksändra tabell
Formatera tabell
22. Mallar
Använda mall
23. Sidbrytning
Textflöde
Automatisk sidbrytning
Manuell sidbrytning
Ta bort sidbrytningar
24. Sidhuvud och sidfot
Visa sidhuvud och sidfot
Infoga text
Infoga sidnummer
Infoga autotext
Infoga datum och tid
Olika udda och jämna sidor
Ta bort sidhuvud och sidfot
25. Sidnummer
26. Bilder
ClipArt-bilder
Infoga bildobjekt
Klistra in bilder
Redigera bilder
27. Extra övningar
28. Lösningsförslag
29. Sakregister

Keywords: Word

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
120 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-830-8

Similar titles