Login

Lindgren, Göran

Access 2003 - INSPIRA GRUNDER

Lindgren, Göran - Access 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-827-8
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i Access 2003, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion till Microsoft Access 2003
Läs detta först
Övningsdatabasen
Säkerhetsfunktioner
Vad är en databas?
Microsoft Access 2003
Inställningar
Hjälpfunktionen
En rundtur I Microsoft Access
Arbeta med flera fönster
2. Skapa databaser och tabeller
Innan du börjar
Skapa en databas
Skapa en tabell
Ändra tabelldesign
Redigera data
Skriva ut tabell
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Mer om databaser och tabeller
Använda guider
Importera och exportera tabeller
Kopiera tabeller
Ändra utformning av datablad
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Indatakontroller och relationer
Ändra fältegenskaper
Relaterade tabeller
Uppslagsguiden
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Filter, urvalsfrågor och beräkningar
Introduktion
Filter
Frågor
Urvalsvillkor
Beräkningar
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Frågerelationer och parameterfrågor
Relatera tabeller i frågefönstret
Parameterfrågor
Kopiera frågor
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Formulär
Introduktion
Arbeta med formulär
Skapa formulär
Redigera formulär
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Rapporter
Öppna och stänga rapport
Skapa rapport
Skapa rapport från början
Granskning och utskrift
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Praktiska övningar
Databasen Idrottsföreningen
10. Sakregister

Keywords: Access

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
252 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-827-8

Similar titles