Login

Ansell, Eva

PageMaker 7.0 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva - PageMaker 7.0 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-825-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i PageMaker 7.0, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion till Adobe PageMaker 7.0
Läs detta först
Presentation av Adobe PageMaker 7.0
Starta och avsluta programmet
Programfönstret
Inställningar
Skapa nytt dokument
Linjaler och stödlinjer
Spara och stänga dokument
Öppna dokument
Hjälpfunktionen
Lösningsförslag
2. Arbeta med objekt
Verktygslådan
Zooma dokument
Texter
Ångra ändringar
Rita objekt
Hantera objekt
Kontrollpaletten
Färgpaletten
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Arbeta med text
Skriva text
Teckenformat
Styckeformat
Kontrollpaletten
Formatmallar
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Mallsidor och montera text
Mallsidor
Sidhantering
Montera text
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Textbehandlaren
Växla till textbehandlaren
Inställningar
Skriva text
Redigera text
Söka och ersätta text
Rättstavning
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Bilder
Montera bilder
Bildpaletten
Grafikformat
Hantera bilder
Figursättning
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Textens utseende
Typografi och layout
Tabbar
Indrag
Punkter och numrering
Mellanrum
Avstavning
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Lager
Lager
Skapa lager
Lägga till objekt på lager
Visa och dölja lager
Låsa lager
Radera lager
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Malldokument
Färdiga malldokument
Skapa malldokument
Använda malldokument
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Skriva ut
Skrivarspråk
Slutlig skrivare
Dialogrutan Skriv ut dokument
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Exportera till andra format
Publicera på Internet
Publicera i Adobe Acrobat Reader
Extra övningar
Lösningsförslag
12. Praktiska övningar
13. Sakregister

Keywords: PageMaker

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
300 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-825-1

Similar titles