Login

Hermundstad, Helen

Flash MX - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen - Flash MX - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-824-3
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Genom att använda Flash kan du skapa snygga och effektfulla animationer.
Flash är enkelt att använda, men fungerar samtidigt annorlunda
än de flesta andra program som du förmodligen använder.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion till Flash MX
Läs detta först
Macromedia Flash MX
Starta och avsluta Flash
Programfönstret/arbetsytan
Hjälpfunktionen
Lösningsförslag
2. Arbeta med filmer
Öppna filmdokument
Skapa nya filmdokument
Spara filmer
Tidslinjen
Spela upp filmer (förhandsgranska)
Stänga filmer
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Markera och redigera
Markeringsverktygen
Ändra storlek på markerade objekt
Flytta och kopiera markerade objekt
Zooma och flytta fokus i dokumentet
Linjer
Rutnät
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Rita i Flash
Linje- och fyllningsfärg
Rita linjer
Rita ovaler och cirklar
Rita rektangler och kvadrater
Rita med pennan
Måla med penselverktyget
Använda raderverktyget
Arbeta med banor
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Arbeta med animationer
Bildrutor och nyckelbildrutor
Uppspelningsmarkeringen
Olika typer av animationer
Bild-för-bild-animationer
Testa animationer
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Omforma och ordna objekt
Omforma banor med pilverktyget
Omforma banor med delmarkeringsverktyget
Transformera objekt
Jämna till och räta ut banor
Justera och fördela objekt
Gruppera objekt
Ordna objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Arbeta med färger
Använda färger på ritade objekt
Använda pipetten
Använda panelerna Färgrutor och Färgmixer
Tona objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Arbeta med text
Skriva text
Formatera text
Ändra riktning på texten
Justera text
Dela upp text
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Symboler och förekomster
Vad är symboler och förekomster?
Konvertera ritade figurer till grafiska symboler
Infoga och ändra förekomster av symboler
Ordna symboler i mappar
Duplicera symboler
Ändra symboler
Importera bilder
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Rörelseinterpolering
Skapa rörelseinterpolerad animation
Inställningar
Onion Skin
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Lager och scener
Vad är lager?
Stödlinjelager
Rörelsestödlinjelager
Scener
Extra övningar
Lösningsförslag
12. Figurinterpolering
Skapa figurinterpolering
Förvränga mer avancerade objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
13. Interaktiva filmer
Skapa interaktiva knappar
Koppla åtgärder till filmer
Infoga ljud i filmer
Extra övningar
Lösningsförslag
14. Publicera filmer
Publiceringsinställningar
Publicera för webben
Extra övningar
Lösningsförslag
15. Praktiska övningar
16. Sakregister

Keywords: Flash MX

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
340 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-824-3

Similar titles