Login

Brynolfsson, Christina

Internet Explorer 5.5 - MODUL

Brynolfsson, Christina - Internet Explorer 5.5 - MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-819-7
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

1. Läs detta först
Mål
Förkunskaper
Pedagogik och utformning
2. Presentation av Microsoft Internet
Explorer 5.5
3. Introduktion
Vad är Microsoft Internet Explorer 5.5?
Systemkrav
Starta programmet
Programfönstrets olika delar
Anpassa verktygsfältet
Hjälpfunktionen
Avsluta programmet
Inställningar
4. Surfa med Microsoft Internet Explorer 5.5
Besöka en webbplats
Navigera på en webbplats
Funktionen Komplettera automatiskt
Avbryta överföringen och uppdatera
webbsidan
Skriva ut en webbsida
5. Söka
Söka med Explorers sökfunktion
Söka med andra söktjänster
6. Favoriter
Lägga till en webbsida
Ordna Favoriter
7. Microsoft Outlook Express
Starta Microsoft Outlook Express
Läsa e-brev
Kort om e-postadresser
Skicka e-post
Bifoga fil
Adressboken
Diskussionsgrupper
Ansluta till diskussionsgrupper
Prenumerera på diskussionsgrupper
8. NetMeeting
Ansluta till NetMeeting
9. Extra övningar
10. Lösningsförslag
11. Kortkommandon
12. Sakregister

Author(s)
 
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
62 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-819-7

Similar titles