Login

Hermundstad, Helen

Access 2002 - INSPIRA FÖRDJUPNING

Hermundstad, Helen - Access 2002 - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

26,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-816-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som redan kan grunderna i Access 2002 och som nu vill lära
dig mer avancerade funktioner och hur du bäst utnyttjar dessa i ditt
dagliga arbete med programmet. Läromedlet bygger på Docendopedagogiken
Läs-Öva-Rätta.
Avsedd att användas på fördjupnings- och fortsättningskurser.
1. Introduktion till läromedlet
Läs detta först
Nyheter i Microsoft Access 2002
2. Databasdesign
Databasen – en modell av verkligheten
Skapa en databas
Relationer
Underdatablad
Arbeta med tabelldesignen
Säkerhetsfunktioner
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Avancerade frågor
Ändra frågors egenskaper
Parameterfrågor
Redigeringsfrågor
Korsfrågor
Använda funktioner i frågor
Använda villkor och uttryck i frågor
Använda SQL i frågor
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Importera, exportera och länka data
Importera data
Exportera data
Länkade tabeller
Microsoft Access-projekt
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Makron
Vad är ett makro?
Skapa makro
Redigera makron
Köra makro
Makrogrupp
Felsökning i makro
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Avancerade formulär
Arbeta med avsnitt i formulär
Göra beräkningar i formulär
Skapa formulär i designläget
Listrutor och kombinationsrutor
Kryssrutor och alternativknappar
Gruppera kontroller
Flikar
Infoga bilder i formulär
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Avancerade rapporter
Skapa rapporter i designläget
Kontroller i rapporter
Bilder i en rapport
Underrapport
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Menyer och verktygsfält
Verktygsfält
Skapa nytt verktygsfält
Skapa egen menyrad för aktuell databas
Koppla menyer och verktygsfält till formulär
Ta bort menyer och verktygsfält
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Internet
Verktygsfältet Webb
Få hjälp via Internet
Datatypen Hyperlänk
Hyperlänkar i formulär
Hämta data i HTML-format
Spara i HTML-format
Access och XML
Dataåtkomstsidor
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Bygga tillämpningar i Access
Vad är en Access-tillämpning?
Databasguiden
Menyformulär
Dialogrutan Start
Säkerhet och användargrupper
Skapa MDE-fil
Databasunderhåll
Replikering
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Praktiska övningar
12. Sakregister

Keywords: Access

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
356 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-816-2

Similar titles