Login

Hermundstad, Helen

Excel 2002 - INSPIRA FÖRDJUPNING

Hermundstad, Helen - Excel 2002 - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

26,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-814-6
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som redan kan grunderna i Excel 2002 och som nu vill lära dig
mer avancerade funktioner och hur du bäst utnyttjar dessa i ditt dagliga
arbete med programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Avsedd att användas på fördjupnings- och fortsättningskurser.
1. Introduktion till detta läromedel
Läs detta först
Nyheter i Microsoft Excel 2002
2. Effektivisera Microsoft Excel
Anpassa verktygsfält
Anpassa menyer
Autokorrigering
Mer om utskrifter
Identifiera och reparera
Kommentarer
Dela arbetsböcker
Spåra ändringar och granska arbetsböcker
Skydda celler
Ta bort kalkylbladsskydd
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Arbeta med diagram
Skapa diagram
Redigera diagrammet
Formatera diagram
Begreppsmässiga diagram
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Arbeta med listor
Arbeta med listor
Verifiering
Använda filter
Sortera
Formulär
Delsummor
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Mallar
Skapa och använda mallar
Automallar
Formatmallar
Diagrammall
Mallguiden
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Importera, länka och konsolidera
Länka data mellan arbetsböcker
Importera data från andra program
Exportera data
Konsolidering
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Format
Formatera tal
Radera format
Anpassat format
Felmeddelanden
Villkorsstyrd formatering
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Kalylbladsfunktioner
Statistikfunktioner
Datum- och tidsfunktioner
Villkorsfunktionen
Sökfunktioner
Databasfunktioner
Finansfunktioner
Avrundning
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Pivottabeller och pivotdiagram
Förbereda en pivottabell
Skapa en enkel pivottabell
Verktygsfältet Pivottabell
Uppdatera pivottabell
Lägga till nya poster
Filtrera pivottabell
Disponera om pivottabell
Utöka pivottabell
Ta bort fält från pivottabell
Visa och dölj detalj
Använda sidrubriker
Flera pivottabeller
Göra beräkningar
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Problemlösning
Målsökning
Problemlösaren
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Scenarier
Skapa scenario
Använda scenario
Skapa sammanfattning
Extra övningar
Lösningsförslag
12. Kontroller i kalkyler
Olika kontroller
Infoga kontroller
Redigera kontroller
Kontrollegenskaper
Länka kontroller
OM-funktionen
Fler kontroller
Extra övningar
Lösningsförslag
13. Granska och felsöka
Formelgranskning
Felsökning
Extra övningar
Lösningsförslag
14. Makron
Vad är ett makro?
Spela in makro
Köra makro
Makrokoden
Koppla makro
Makrovirus
Egendefinierade funktioner
Extra övningar
Lösningsförslag
15. Praktiska övningar
16. Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
332 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-814-6

Similar titles