Login

Rosander, Ulrika

PowerPoint 2002 - INSPIRA GRUNDER

Rosander, Ulrika - PowerPoint 2002 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-810-3
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i PowerPoint 2002, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Innehållet överensstämmer med specifikationerna för MOUS-certifiering och motsvarar
kraven för ECDL - det Europeiska Datakörkortet.
1. Introduktion till Microsoft
PowerPoint 2002
Läs detta först
Presentation av Microsoft PowerPoint 2002
Installera programmet
Starta och avsluta programmet
Programfönstret
Personligt anpassade menyer och verktygsfält
Hjälpfunktionen
2. Hantera en presentation
Skapa presentation
Spara presentation
Stänga presentationen
Öppna presentation
Visningslägen
Mallar för utseende och innehåll
Bilder
Skriva ut presentation
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Texter
Skriva text
Redigera text
Formatera tecken
Formatera stycke
Stavningskontroll
Söka och ersätta text
Disposition
Importera text
Extra övningar
4. Objekt
Ritverktyg
Flytta och kopiera objekt
Ändra objekt
Arbeta med flera objekt
Text i objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
5. ClipArt och bilder
ClipArt-galleriet
Hantera bilder
Redigera bilder
Hämta ClipArt på Internet
Infoga bildobjekt
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Diagram
Skapa ett diagram
Databladet
Diagrambladet
Importera data och diagram
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Tabeller
Infoga tabell
Hantera en tabell
Ändra tabellutseende
Rita en tabell
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Organisationsscheman
Infoga organisationsscheman
Redigera organisationsscheman
Strukturer
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Bildspel
Visa bildspel
Använda bildspelseffekter
Dolda bilder
Microsoft PowerPoint Viewer
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Microsoft PowerPoint och Internet
Elektronisk post
Spara presentation som webbsida
Hyperlänkar
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Praktiska övningar
12. Sakregister

Keywords: PowerPoint

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
270 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-810-3

Similar titles