Login

Hermundstad, Helen

Word 2002 - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen - Word 2002 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-809-X
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i ordbehandling med Word 2002,
framtaget för att passa alla typer av grundläggande utbildningar i
programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Innehållet överensstämmer med specifikationerna för MOS-certifiering och motsvarar
kraven för ECDL - det Europeiska Datakörkortet.
1. Läs detta först
Läs detta först
2. Introduktion till Microsoft Word 2002
Microsoft Word 2002
Starta och avsluta programmet
Programfönstret
Personligt anpassade menyer och verktygsfält
Hjälpfunktionen
3. Hantera dokument
Skapa nytt tomt dokument
Skriva text
Spara dokument
Stänga dokument
Öppna dokument
Olika sätt att visa dokument
Skriva ut dokument
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Redigera text
Flytta insättningspunkten
Markera text
Lägga till och ta bort text
Flytta och kopiera text
Arbeta med flera dokument
Ångra kommando
Söka och ersätta text
Gå till en speciell position i dokumentet
Stavningskontroll
Synonymer
Autokorrigering
Bindestreck och blanksteg
Symboler och specialtecken
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Format
Teckenformat
Styckeformat
Visa formatering
Visa formatering i ett dokument
Formatmallar
Kopiera format
Utskriftsformat
Kantlinjer och fyllning
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Tabbstopp, tabeller, spalter och listor
Tabbstopp
Tabeller
Spalter
Listor
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Guider och dokumentmallar
Vad är guider och mallar?
Guider
Dokumentmallar
Autoformat
Kuvert och etiketter
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Sidhantering
Sidbrytning
Avsnitt
Sidhuvud och sidfot
Sidnummer
Fotnot och slutkommentar
Anfanger
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Grafik
Ritade objekt
WordArt
Bilder
Importera från excel
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Microsoft Word och Internet
Elektronisk post
Spara dokument som webbsida
Hyperlänkar
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Praktiska övningar
12. Sakregister

Keywords: Word

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
266 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-809-X

Similar titles