Login

Hermundstad, Helen

Photoshop 7.0 - INSPIRA FÖRDJUPNING

Hermundstad, Helen - Photoshop 7.0 - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

26,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-808-1
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Efter att du har gått igenom Inspira Photoshop 7.0 Fördjupning kommer
du att ha fått fördjupade kunskaper i Photoshop 7.0 och du kommer att
behärska Photoshops avancerade funktioner.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet. Inspira
Fördjupning bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion
Läs detta först
2. Måla och skapa penslar
Arbeta med färger
Arbeta med penslar
Paletten Penslar
Definiera egen pensel
Redigera penslar
Måla i Photoshop
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Kanaler
Vad är kanaler?
Skapa alfakanaler
Hantera kanaler
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Arbeta effektivt med lager
Vad är lager?
Hantera lager
Lagermask
Urklippsgrupper
Opacitet, blandningslägen och lagerstilar
Fyllnings- och justeringslager
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Filter och effekter
Använda filter
Olika filter
Praktiska exempel på effekter
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Ljuseffekter
Filtret Ljuseffekter
Användbara exempel
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Funktionsmakron
Vad är funktionsmakron?
Paletten Funktionsmakron
Spela upp funktionsmakron
Spela in makron
Organisera makron
Droplet-filer
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Skriva ut, spara och exportera bilder
Färgseparering
Duplex-, triplex- och kvadruplexfärger
Utskrift
Spara bilder
Spara bilder för tryck
PDF-format
Kombinera Adobe Photoshop med Illustrator
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Sakregister

Keywords: Photoshop, e-b, Photoshop 7, datorprogram, bildbehandling, datorgrafik, e-böcker

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
302 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-808-1

Similar titles